Gymnasieelever kan søge rejselegater nu og få pengene udbetalt, når verden igen åbner

05. februar 2021

Studenter fra Learnmark Gymnasium HHX og HTX kan nu søge om tilskud til deres studier i udlandet gennem Grethe og Henning Skov Jensens studielegat med en samlet værdi på 120.000 kr. Pengene bliver gemt til det igen er muligt at rejse ud i verden for at dygtiggøre sig. 

Efter et år præget af corona-nedlukninger og svære vilkår for at studere i udlandet åbner Learnmark Gymnasium HHX og HTX nu for en ny runde ansøgninger til Grethe og Henning Skov Jensens studielegat. 

Sune Agger, rektor på Learnmark Gymnasium HHX og HTX, opfordrer alle Learnmark-studenter, der er i gang med en videregående uddannelse, og som drømmer om at studere i udlandet, om at søge legatet med en samlet værdi på 120.000 kr. Der uddeles i alt tre legater: Et legat på 60.000 kr. og to legater på hver 30.000 kroner.

Jeg er overbevist om, at vi snart går lysere tider i møde, hvor det igen bliver muligt at rejse ud i verden for at dygtiggøre sig inden for sit studie – og for at lære en helt ny kultur at kende. Derfor åbner vi nu for legatansøgninger. Et legatudvalg vil så løbende forholde sig til ansøgningerne og ud fra et først til mølle-princip beslutte hvem, der bliver årets legatmodtagere.

Sune Agger, rektor på Learnmark Gymnasium HHX og HTX

Han understreger, at man først skal søge i det øjeblik, man har en konkret plan, og der er en realistisk chance for, at udlandsopholdet kan gennemføres. Pengene bliver overført i det øjeblik, hvor der er dokumentation for, at studieopholdet kan gennemføres. 

Hvis studieopholdet mod forventning ikke kan gennemføres, vil andre ansøgere komme i betragtning, hvis deres ophold kan realiseres. 

Legatgivere med rødder i Horsens

Siden 2013 har Grethe og Henning Skov Jensens studielegat hjulpet studenter fra Learnmark Gymnasium HHX og HTX med at realisere deres studier i udlandet. Legatmodtagerne har studeret på universiteter i fx Vietnam, USA, Australien, Canada, England, Tyskland og Singapore. 

Grethe og Henning Skov Jensen har rødder i Horsens, hvor Henning Skov Jensen gik på Horsens Handelsskole. De har i mange år boet i USA og efter en succesfuld erhvervskarriere over there ønsker ægteparret at inspirere unge i Horsens til også at rejse ud i verden.