Gymnasieelever til god politisk debat før valget

12. april 2019

Det kommende folketingsvalg bliver formodentlig afholdt midt i gymnasieelevernes eksamensperiode. Derfor holdt Learnmark Gymnasium HHX og HTX allerede den 11. april valgarrangement med kandidater fra de opstillede partier. 

Frederik Østergaard Hansen og Sofie Nygaard Jørgensen, som begge går i 2. g på HTX, var efter valgdebatten enige om, at der havde været en god og konstruktiv dialog, og at partirepræsentanterne også tydeligt havde valgt et fokus, der talte ind i gymnasieelevernes hverdag.

Jeg synes, det mest var de røde partiers meninger, der kom til at stå tydeligst i dagens valgdebat. Venstre og Liberal Alliance var ikke så markante i deres meninger i dag.

Frederik, HTX-elev

Inden valgdebatten havde jeg en formodning om, at jeg til valget stemmer på Alternativet, og det har debatten ikke ændret på.

Frederik, HTX-elev

Demokrati bygger blandt andet på dialog, derfor er det vigtigt, at vi har sådanne debatter her på skolen.

Frederik, HTX-elev

Det var godt, at der både var HHX- og HTX-elever med til debatten. Det gav en god debat, fordi vi har forskellige holdninger.

Sofie, HTX-elev

Jeg synes, at debatten bar præg af, at politikerne nu skal ud at gøre sig populære. De ved, at klimapolitikken er vigtig for mange, og pludselig vil de alle sammen gøre noget for klimaet. Klima og sammenhold er vigtige emner, når jeg skal stemme.

Sofie, HTX-elev

Jeg vakler mellem, om jeg skal stemme på Enhedslisten eller Alternativet. Jeg er nok mest enig med Enhedslisten, men de vil gerne ud af EU, og det er jeg ikke enig i.

Sofie, HTX-elev

Ønske om en længere debat om økonomi

Andreas Steen Philipp Zacharias Mortensen går i 1. g på HHX. Han er 16 år og kan derfor ikke stemme til det kommende folketingsvalg. For ham var debatarrangementet en god oplevelse, som var med til, at han og de øvrige gymnasieelever kunne danne sig en holdning til vigtige emner.

Jeg har været med i et ungdomsparti, men meldte mig ud, fordi jeg ikke var enig i den drejning, det tog inden for nogle områder.

Andreas, HHX-elev

Jeg synes, at Venstres repræsentant klarede sig klart bedst i debatten, men har var også den med størst politisk erfaring og er i dag Venstres udenrigs- og udviklingsordfører.

Andreas, HHX-elev

Vi nåede desværre ikke at debattere så meget økonomi med politikerne. Jeg ville ellers gerne have spurgt Enhedslisten om, hvad de tænker, skatteprocenten skal være. Jeg har aldrig helt forstået dem på det område.

Andreas, HHX-elev

Inden for politik er det især økonomi, der interesserer mig – det gør skole- og uddannelsespolitik også.

Andreas, HHX-elev

Det kom bag på mig, at Klaus Riskjærs parti var med i panelet – det synes jeg, var fint!

Andreas, HHX-elev