Gymnasielærer til praktisk prøve: Alt foregik online

16. april 2020

Anne Krüger Gehlert, der underviser på Learnmark Gymnasium HHX og HTX, har haft sit tredje og sidste tilsyn til den praktiske del af sit pædagogikum. Det foregik, som al anden undervisning i den aktuelle corona-situation online - en model, som ind til videre kun få i Danmark har prøvet.

Siden 12. marts 2020 har gymnasielærer Anne Krüger Gehlert undervist sine elever på Learnmark Gymnasium HHX og HTX hjemmefra, og eleverne er mødt ind i et virtuelt klasselokale fra hver deres computer.

Fredag den 3. april 2020 var en ekstraordinær undervisningsdag. Her var Anne Krüger Gehlert nemlig selv til praktisk prøve, hvor en tilsynsførende og en kursusleder overværede hendes danskundervisning i en 1.g-klasse på HHX. Det var tredje og sidste tilsyn i Anne Krüger Gehlerts praktiske del af pædagogikum.

Først holdt Anne Krüger Gehlert et kort videooplæg for eleverne, derefter arbejdede de i grupper, og de afsluttede med en fælles opsamling. Denne gang var det bare i et virtuelt klasselokale.

Grundlæggende er min online undervisning ikke meget anderledes, end den plejer, men jeg savner relationen til eleverne, fordi der går en masse tabt, når der er en skærm mellem os. Vi kan ikke se hinanden i øjnene, og derfor er det vigtigt, at vi kommunikerer på en anden måde. Det kan fx være et like, der erstatter det anerkendende nik.

Anne Krüger Gehlert, underviser på Learnmark Gymnasium HHX og HTX

I øjenhøjde med eleverne

For Anne Krüger Gehlert er det vigtigt, at eleverne mærker, at de er en del af et fællesskab, selvom de sidder hver for sig. Samtidig er det vigtigt – ligesom i den almindelige undervisning – at hun har en føling med, hvordan det går fagligt og socialt hos hver enkelt elev.

Her har de online undervisningsplatforme mange gode muligheder for fx chat, så jeg kan komme i øjenhøjde med eleverne. På den måde kan jeg bedst differentiere min undervisning, og den måde eleverne arbejder på.

Anne Krüger Gehlert, underviser på Learnmark Gymnasium HHX og HTX
Illustration: Sorte citationstegn

Gruppearbejde i virtuelle rum

Når eleverne normalt har gruppearbejde, arbejder de forskellige steder på skolen, hvor de har ro til at arbejde. Når undervisningen foregår via computeren, fordeler eleverne sig i virtuelle grupperum.

Det er vigtigt, at eleverne også får tid til at arbejde sammen i mindre grupper, fordi det er nemmere at tale sammen, når der er få deltagere i et videomøde. Jeg besøger dem så i hvert deres virtuelle grupperum, hvor jeg kan hjælpe dem med det, de har svært ved, og høre, hvordan de klarer den virtuelle undervisning. På den måde får jeg en føling med, om den enkelte elev trives.

Anne Krüger Gehlert, underviser på Learnmark Gymnasium HHX og HTX
Illustration:  Hænder på tastaturet på en bærbar pc

Superseje elever

Til pædagogikumtilsyn spiller eleverne en stor rolle – og de skal deltage i undervisningen, nøjagtig som de plejer at gøre.

Eleverne er superseje. De er tålmodige, hvis teknikken driller, og de er med at skabe en god energi i det virtuelle klasserum. Det er vigtigt, at de er naturlige og sig selv, på den måde hjælper de mig bedst – undervisningen skal være så autentisk som muligt.

Anne Krüger Gehlert, underviser på Learnmark Gymnasium HHX og HTX

Hun havde valget, om hun ville gennemføre sit sidste tilsyn på det aftalte tidspunkt, eller hun ville udsætte det, til undervisningen igen bliver afviklet i et klasselokale, hvor både elever og lærere er fysisk til stede.

 Anne Krüger Gehlert er også godt i gang med den teoretiske del af sit pædagogikum, som hun skal aflevere i maj. Herefter har hun papir på, at hun har formel undervisningskompetence på gymnasieniveau.