HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER FOR VAREBILTRANSPORT?

13. marts 2019

Fra den 1. juli 2019 er varebiler på 2.000 kg til og med 3.500 kg, som fragter gods med en samlet vægt på over 11 kg pr. stykgods omfattet af godskørselsloven. Det betyder nye krav til både varebilsvognmænd og varebilschauffører.

Learnmark Efteruddannelse udbyder to kurser, der kvalificerer dig og dine medarbejdere til at overholde reglerne på området

 • Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør
 • Efteruddannelse for varebilschauffører

Varebilsvognmænd skal have en varebilsvognmandsuddannelse og en varebilstilladelse, mens varebilschauffører skal have et varebilschaufføruddannelsesbevis.

Godskørsel for fremmed regning er transport af gods, hvor godset ikke tilhører eller er knyttet til den registrerede bruger af køretøjet.

GRUNDLÆGGENDE KVALIFIKATION FOR VAREBILSCHAUFFØR


Dette kursus er obligatorisk for alle og reglerne træder i kraft den 1. juli 2019.


På kurset lærer du

 • i praksis at udføre lastsikring i varebiler på en sikkerhedsmæssig forsvarlig og ergonomisk korrekt måde
 • i praksis at planlægge og udføre sikker og bæredygtig transport med forskellige godstyper
 • at anvende transportdokumenter
 • at køre defensivt, energiøkonomisk
 • de opdaterede færdselsregler
 • at handle korrekt i forhold til arbejdstidsregler
 • at udføre førstehjælp ved hjertestop efter retningslinjer fra Dansk Førstehjælpsråd.


Varighed: 3 dage

Kursusnr.: 48850

EFTERUDDANNELSE FOR VAREBILSCHAUFFØRER


Efter dette kursus kan du efter de nye regler udføre chaufføropgaver i forbindelse med erhvervsmæssig godstransport i varebil.

På kurset får du viden om:

 • Lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk korrekt måde
 • Principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport med forskellige godstyper
 • Færdselsregler, herunder regler for køre- og hviletid, arbejdstid, standsning og parkering samt kørsel med trailer
 • Et sikkert og sundt arbejdsmiljø og forebyggelse af fysiske risici
 • Hvordan du yder førstehjælp i henhold til Dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner for ”førstehjælp for erhvervschauffører.


Kurset er obligatorisk og skal fornyes hvert 5. år, efter du har gennemført Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør, eller hvis du har merit for kurset og kan dokumentere to års fuldtidsbeskæftigelse som varebilschauffør – også kaldet erhvervede kvalifikationer.


Forudsætninger for at deltage i kurset


Bestået Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør eller to års dokumenteret erhvervserfaring som varebilschauffør mellem 1. juli 2009 og 30. juni 2019. + kørekort kat. B.

Du skal sende din ansøgning om merit til Færdselsstyrelsen.

Varighed: 2 dage

Kursusnr.: 48851

Praktisk info
 • STED

  Learnmark Efteruddannelse,
  Strandpromenaden 4c , 8700 Horsens


 • DATO

  Se aktuel dato på learnmark.dk/kursus

 • DELTAGERBETALING

  124,00 kr. pr. kursusdag pr. deltager i AMU-målgruppen

 • VEU-GODTGØRELSE

  Du kan søge VEU-godtgørelse på 860,00 kr. pr. dag pr. deltager i AMU-målgruppen + eventuelle fondsmidler.

 • TILMELDING

  Du kan tilmelde dig på learnmark.dk/kurser

Kontakt for mere info

Gitte Bekker

Kursussekretær

Learnmark Efteruddannelse
T: +45 8816 3646 M: 4212 7219 E: gkb@learnmark.dk