Henrik Dam Kristensen besøger Learnmark Horsens

Unge og uddannelse er det overordnede tema, når Henrik Dam Kristensen den 19. september 2016 besøger Learnmark Horsens.

18. september 2016

Unge og uddannelse er det overordnede tema, når Henrik Dam Kristensen den 19. september 2016 besøger Learnmark Horsens. 

Kombineret Ungdomsuddannelse

Første stop er Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU). Her bliver den lokale folketingspolitiker præsenteret for den særlige måde, som KUU er organiseret på i Horsens-området, og han får mulighed for at tale med nogle af de elever, som går på den nye ungdomsuddannelse. 

”Vi har fundet et koncept for KUU, som fungerer rigtig godt. Vi må maksimalt optage 43 elever pr. halve år, men vi har mange flere elever i området, der kunne profitere af at gå på KUU. Samtidig har vi en meget lav frafaldsprocent, og det er et udtryk for, at eleverne både trives og får fagligt udbytte på uddannelsen,” siger Niels Yde, der er direktør på Learnmark Horsens. 

Som en del af KUU skal eleverne i praktik inden for det erhvervstema, de har valgt. Her er tilbagemeldingerne fra virksomhederne også gode. 

”Vi samarbejder med mange virksomheder, hvor eleverne er i erhvervstræning. KUU kunne i det hele taget ikke lykkes, hvis vi ikke havde et godt samarbejde med det lokale erhvervsliv,” understreger Niels Yde. 

Mangel på industriteknikerlærlinge

Næste stop i besøget er Learnmark Tech, hvor Henrik Dam Kristensen skal debattere områdets mangel på industriteknikerlærlinge med repræsentanter fra Learnmark Tech og direktør Claus Pedersen fra VP Maskinfabrik i Hatting. Han er sammen med en række metalvirksomheder medlem af Supportteamet, der gennem forskellige aktiviteter ønsker at sætte fokus på et stærkt stigende behov for faglært arbejdskraft inden for metalområdet. 

”I Horsens-området har vi en grundlæggende udfordring med at have elever nok til de mange ledige lærepladser, der er inden for fx metalområdet. Det fylder meget i vores hverdag, og her er Supportteamet et godt eksempel på, hvordan vi i fællesskab kan være med til at løse den udfordring,” siger Niels Yde. 

Frokost tilberedt af elever

Formiddagens uddannelsesbesøg afsluttes med en frokost, som grundforløbseleverne på uddannelserne inden for Fødevarer, jordbrug og oplevelser tilbereder, serverer og præsenterer for deltagerne.