HHX-elever diskuterede race og etnicitet i Finland

02. maj 2017

HHX-elever fra Learnmark Gymnasium har været i den finske by Porvoo, som ligger øst for Helsinki, for at diskutere race og etnicitet med 15 unge fra Finland, Sverige, Island, Estland og Litauen. 

Kulturforskelle

Kulturforskellene mellem landene har gjort et stort indtryk på Maya, Mette og Caroline, som går i 1. g. på Learnmark Gymnasium HHX. 

”Det er helt tydeligt, at islændinge, danskere, svenskere og finner ligner hinanden meget i forhold til kultur, mens de unge fra de baltiske lande kommer med en noget anderledes kultur. Nogle gange virker balternes kultur til at være lidt gammeldags set i forhold til vores kultur, men de har jo også en helt anden historie, end vi har,” fortæller Mette. 

 

Race og etnicitet

I grupper på tværs af lande har eleverne arbejdet med mindre projekter, hvor de har diskuteret deres holdning til race og etnicitet. Her har de bragt deres egen kultur i spil og er blevet inspireret af andre kulturer. 

”Hvert land havde hjemmefra forberedt en fremlæggelse, hvor vi skulle fortælle om vores lands syn på race og etnicitet. Hele ugen var fyldt med spændende oplæg og gode diskussioner i grupperne. Vi oplevede, at man nemt kan misforstå hinanden, fordi ord og fagter kan have forskellig kulturel betydning,” fortæller Maya. 

Vær åben

De unge fra Norden og de baltiske lande havde også god tid til at hygge med hinanden i fritiden og til forskellige sociale aktiviteter. 

”Det har været en god og lærerig tur, hvor vi har oplevet en masse, og hvor man har fået mest ud af det, hvis man har været åben for at tale med de andre på holdet. Vi har både lært en masse om kulturforskelle, og vores engelsk er blevet en del bedre, fordi vi har været tvunget til at tale engelsk hele tiden. Det er en god sidegevinst,” fortæller Caroline. 

Om projektet

Projektet I Finland er et af i alt seks projekter, som afholdes i de seks deltagende lande i dette skoleår: Island, Danmark, Estland, Litauen, Finland og Sverige. 

Projektet er støttet af Nordisk Ministerråd med overskriften Promote Tolerance – Celebrate Diversity.