HHX-elever giver gode råd til AC Horsens

04. september 2016

AC Horsens ønsker flere unge på stadion. Den udfordring har eleverne fra HH1øb - studieretningen Mikro-makroøkonomi - og HH1øa - studieretningen Finans - taget op. De har i 6 lektioner + en del hjemmearbejde arbejdet med forskellige løsningsforslag, der skal få flere unge til hjemmekampene i Horsens. Forslagene har eleverne optaget på video, som sendes til AC Horsens, der senere vurderer, om de vil gøre nogle af idéerne til virkelighed. 

Som optakt til arbejdet fik eleverne en introduktion til AC Horsens og en rundvisning på stadion af salgskonsulent Søren Jochumsen. 

Eleverne filmer deres forslag

Amalie, Andreas og Joachim fra HH1øb har arbejdet sammen om tre mulige forslag til AC Horsens. Med sikkerhed og uden kameraforskrækkelse optog de deres forslag en fredag over middag. Deres forslag til udfordringen fra AC Horsens er: 

  • Live-speaker på stadion
  • Et før-, under- og efterarrangement for unge i forbindelse med kampene
  • Konkurrencer på stadion i forbindelse med kampene. 

Spændende og anderledes projekt

Hele gruppen er enige om, at det har været et spændende og anderledes projekt i faget virksomhedsøkonomi. 

"Da vi skulle brainstorme, skulle vi blandt andet forestille os, at vi var blinde, og komme med idéer ud fra den præmis. Det kom der mange sjove forslag ud af, og vores idé om live-speaker på stadion udspringer faktisk fra den del af vores brainstorming," fortæller Amalie, som bliver suppleret af Andreas. 

"Det har også været spændende at bygge faglighed - de teorier vi har lært i virksomhedsøkonomi - på vores idéer, så vi fx kan beregne, om idéerne er lønsomme." 

Og Joachim tilslutter sig den positive omtale af projektet. 

"Det er meget sjovere at løse et virkeligt problem for en virksomhed - i dette tilfælde AC Horsens - i stedet for at løse nogle fiktive opgaver i bogen." 

KIE-model som baggrund

Eleverne har arbejdet med opgaven ud fra KIE-modellen som består af et 

  • Kreativt rum, hvor eleverne brainstormer
  • Innovativt rum, hvor eleverne udvælger og forbedrer idéerne, så de kan realiseres
  • Entreprenant rum, hvor eleverne filmer deres idéer og AC Horsens efterfølgende vurderer idéerne.