Horsens viser vejen mod bedre læring

19. februar 2018

På den kombinerede ungdomsuddannelse i Horsens har man et stort fokus på sociale og personlige kompetencer. Det er ifølge lærerne årsagen til, at skolen har opnået landets næstmindste frafaldsprocent.

I Horsens har man en helt klar ide om, hvad begrebet dannelse dækker over. På den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU) i byen, arbejder man systematisk med selvindsigt og refleksion, og dannelse drejer sig om at opkvalificere elevernes sociale og personlige kompetencer.

Leder Helle Balleby forklarer, at man for at nå disse mål, har valgt at bruge undervisningskonceptet MILIFE, der handler om udvikling af det sociale fundament, samtidig med udviklingen af elevernes faglighed. Og konceptet udmærker sig også ved at kunne dokumentere den sociale læring.

”I dag er det som uddannelsesinstitution vigtig at kunne dokumentere udviklingen i alt, hvad der undervises i, og med de her redskaber bliver den proces mere håndgribelig – den bliver sat i system”, siger Helle Balleby.

Hvordan måler man sociale og personlige kompetencer?

Når undervisningsinstitutioner i dag skal evalueres, er elevernes karaktergennemsnit et vigtigt parameter i traditionelle fag som dansk og matematik. Men hvordan måler man sociale og personlige kompetencer? Det gør man fx ved at give hver elev et portfolio, hvor vedkommende hver uge skriver om, hvordan MILIFE kan kobles til dennes faglighed og privatliv. Portfoliet er i slutningen af forløbet udgangspunkt for en eksamen, og det giver en konkret måde at måle elevernes sociale fremgang. Men udover at gøre undervisningen mere dokumenterbar, er eleverne er også meget glade for eksamensformen.

”Eleverne er vilde med at være til eksamen i portfoliet, fordi det er en anden måde at blive bedømt på, end de er vant til. Og samtidig gør det dem også bedre til at klare almindelige eksamener. Mange går op og får tocifrede karakterer,” siger lærer Mette Quiding, der udover at være uddannet folkeskolelærer også har videreuddannet sig i MILIFE-konceptet.

Til venstre står leder af KUU i Horsens, Helle Balleby, ved siden af Mette Quiding, der er uddannet MILIFE-lærer.

En frafaldsprocent på 12

KUU i Horsens er en ud af i alt 20 KUU-centre fordelt over hele landet, og det er et af de få centre, der har dedikeret sig til MILIFE-konceptet. Ud af de elever, der hvert år starter på centret, er kun 12 % faldet fra, når det toårige forløb er slut, mens landsgennemsnittet ligger på 32 %. Det gør centret til det center i landet med den næstmindste frafaldsprocent, samtidig med at centret har maksimalt optag, og denne succes tilskrives det koncept, som de har valgt at implementere, siger Helle Balleby.

”Jeg er overbevidst om, at MILIFE har været med til at styrke elevernes trivsel og deres faglige performance, og det er det, der afspejles i frafaldsprocenten,” siger hun, og fortæller, at det fra starten har været planen at implementere konceptet i alt fra undervisningen og måden klasseværelserne er designet og indrettet på, til ansættelsesproceduren.

”Jeg ansætter kun medarbejdere, der er villige til at videreuddanne sig inden for MILIFE, og som fra starten forpligter sig til konceptet, for det er det, der virker, har vi fundet ud af.”

Kommer ny lov i forkøbet

I sommeren 2019 træder reformen om den forberedende grunduddannelse (FGU) i kraft. Reformen blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i oktober sidste år, og formålet med reformen er at gøre det lettere at finde vej i uddannelsessystemet for de næsten 50.000. unge mellem 15-24 år, der hverken er i arbejde eller under uddannelse. Helle Balleby mener, at man med fordel kan gøre brug af den viden og erfaring, som KUU i Horsens har fået de sidste 2 år.

”Det fokus på sociale og personlige kompetencer, som vi arbejder med, er også noget, der prioriteres højt i den kommende FGU-reform. Derfor vil det give god mening at bringe de erfaringer og resultater, vi har fået de sidste 2 år, med over i FGU-regi,” siger hun.

På KUU i Horsens er klasselokalerne indrettet ud fra MILIFE-konceptet. Hvert lokale har flere undervisningsmiljøer, afhængig af hvilke undervisningsmetoder der bruges. Konceptet fordrer dermed anderledes læringsmiljøer end de traditionelle man kender fra folkeskolen.

Kan også bruges i folkeskolen

Vagn Strandgaard, der sammen med sin partner, Lotte Møller Sørensen, står bag MILIFE-konceptet, fortæller, at 24 kommuner landet over bruger konceptet i deres folkeskoler. For mange elever har det betydet meget at stifte bekendtskab med konceptet tidligt i deres skoleforløb. Det kunne eleverne på KUU i Horsens også have haft gavn af.

”Eleverne på KUU i Horsens har ikke kun rykket sig på deres personlige og sociale kompetencer, og deres faglighed er også forbedret væsentligt. De får karakterer, de kun har kunnet drømme om, så det er interessant at tænke over, hvordan de ville have klaret sig i folkeskolen, hvis de havde haft denne her form for undervisning,” siger Vagn Strandgaard.

 

Tekst og foto af Morten Frølich.

MILIFE-konceptet

  • MILIFE er det første og mest omfattende evidensbaserede koncept i personlig og social udvikling for børn og unge mellem 10-25 år. 500 lærere, pædagoger og vejledere har indtil nu gennemgået uddannelsen KEND DIG SELV. Der er udgivet adskillige arbejds- og aktivitetsbøger, personprofiler, spillekort samt lege og BrainBreaks-bøger. Besøg MILIFE på Læringsfestivallen stand 260, på www.mi-life.dk eller på facebook.