HTX-elev: Det er en skam, vi ikke må komme i værkstederne, hvor vi skulle have lavet vores prototyper

28. april 2020

Eksamensprojektet i teknikfag for 3. g-elever på Learnmark Gymnasium HTX bliver i år noget anderledes, end den plejer at være. Eleverne må på grund af sikkerhedsmæssige årsager som følge af corona-krisen ikke komme i værksteder og laboratorier, hvor de normalt omsætter teorien til konkrete produkter – en arbejdsform som ligger i DNA´et på HTX.

I denne uge har 3. g-eleverne på Learnmark Gymnasium HTX teknikfagsuge. Den er kulminationen på flere måneders arbejde, hvor eleverne har arbejdet med deres eksamensprojekt – et projekt, hvor de på baggrund af teori skal lave en prototype.

Eleverne kan vælge mellem 4 teknikfag

    • Digitalt design og udvikling
    • Mekatronik (et mix af mekanik og elektronik)
    • Proces, levnedsmiddel og sundhed
    • Byggeri og energi

I år er arbejdsformen på grund af den aktuelle corona-situation meget anderledes for eleverne. På baggrund af et omfattende teoretisk materiale plejer eleverne at skulle lave en prototype af deres produkt, så de får en oplevelse af, at det, de har arbejdet med teoretisk, kan skabes til noget virkeligt. 

Elever, der har valgt Mekatronik, svejser og bukker normalt i gymnasiets metalværksted og bruger aktivt skolens 3D-printere. Eleverne i Proces, levnedsmiddel og sundhed har de senere år fx afprøvet tang som sødemiddel i slik eller lavet kødfri frikadeller med melorme. Og i Byggeri og energi plejer elevene at bygge et udsnit af et hus, som bliver fejret med et traditionelt rejsegildes pølser og sodavand. En rapport, hvor eleverne redegør for den bagvedliggende teori og beskriver det, der gik godt og galt i produktionsfasen, er obligatorisk i alle teknikfag. 

Eksamensprojektet i teknikfag bliver i dette forår for de flestes vedkommende kun teoretisk, hvor eleverne skal aflevere en rapport, som danner grundlag for deres eksamenskarakter. Undtaget er teknikfaget Digitalt design og udvikling, hvor elevernes prototyper er IT-baserede og ikke kræver et særligt værksted eller laboratorie. 

Samarbejder med to meters afstand

Frederik Fisher har teknikfaget Digitalt design og udvikling, og han er i gang med at lave en hjemmeside sammen med sin makker.

Vi startede på at designe vores produkt til eksamensprojektet derhjemme. Det var noget besværligt at lave produktet, da vi ikke kunne sidde sammen, og alt foregik over computeren. Men det er også lidt besværligt nu, hvor vi er i skole, fordi vi skal holde to meters afstand til hinanden. Derfor deler vi tit vores pc-skærm via projektoren i klasselokalet, så alle kan se uden at være tæt på hinanden – i starten af projektet kunne vi have udfordringer med vores netværk, nu har vi udfordringer med afstanden.

Frederik Fisher, 3.g-elev på Learnmark Gymnasium HTX

Ingen prototype – kun rapport

I et andet lokale på Learnmark Gymnasium HTX sidder Jens Møller Nielsen. Han har teknikfaget Mekatronik, som er en blanding af mekanik og elektronik. Sammen med sin gruppe er han ved at færdiggøre en større teoretisk rapport om en maskine, de gerne ville have lavet som prototype. Tanken er, at maskinen skal knuse brugte lerduer, så materialet kan blive genanvendt i produktionen af nye lerduer.

Det er en skam, vi ikke må komme i værkstederne, hvor vi skulle have lavet vores praktiske produkter. Det er faktisk megaskidt, for vi har jo netop valgt HTX, hvor man laver prototyper og konkrete produkter ud fra sine idéer. Da skolen lukkede 12. marts havde vi alt klar, så vi kunne gå metalværkstedet, men sådan blev det desværre ikke.

Jens Møller Nielsen, 3.g-elev på Learnmark Gymnasium HTX

Når han laver gruppearbejde sammen med sin gruppe, foregår det enten stående med to meters afstand til de andre, eller også foregår det online, hvor de alle tre kan arbejde i et fælles dokument.

Det er tungt og lange dage, når vi kun skal lave rapport, men vi gør det, så godt vi kan.

Jens Møller Nielsen, 3.g-elev på Learnmark Gymnasium HTX

Ros til eleverne for at være omstillingsparate

Rektor Sune Agger ved godt, at skolens 3. g-elever ikke har optimale vilkår for afslutningen af deres gymnasietid, men sikkerhed kommer før alt andet.

Jeg vil gerne rose eleverne for deres helt enorme omstillingsparathed. Det er meget, de er blevet budt den seneste tid, men de klarer det supergodt. Det er en fornøjelse at opleve, hvor glade de er for at se hinanden, og at deres sammenhold vokser i situationen. Vi har vurderet, at det hygiejnemæssigt ikke er forsvarligt at have elevene i vores værksteder og laboratorier i de grupper, som vi kører teknikfag i. Her er det både meget svært at overholde afstandskravet, og det vil kræve store og grundige rengøringsprocedurer både før, under og efter undervisningen.

Sune Agger, rektor på Learnmark Gymnasium HHX og HTX

Lærerne og ledelsen på Learnmark Gymnasium HHX og HTX gør alt, hvad de kan for at skolehverdagen bliver så normal som mulig i den aktuelle corona-krise, og her har rektoren taget Barack Obamas ord til sig.

Vi skal sige sandheden, og vi skal rumme elevernes frustrationer. Det tager jeg udgangspunkt i, hver gang jeg kommunikerer til og med eleverne – og kender jeg ikke svaret på et af de mange spørgsmål om deres kommende studentertid, så fortæller jeg dem, at jeg vender tilbage, når jeg kender svaret.

Sune Agger, rektor på Learnmark Gymnasium HHX og HTX
Illustration: Sorte citationstegn