Infomøde om uddannelse til voksne over 25 år

27. februar 2018

Kom til infomøde om muligheden for at blive voksenlærling/voksenelev

Infomødet holdes den 21. marts 2018 kl. 13.00 - 15.30 på Learnmark Horsens, Vejlevej 150, 8700 Horsens og afholdes i samarbejde med Jobcenter Horsens.

På infomødet får du 

  • viden om, hvad det vil sige at være voksenlærling/voksenelev
  • information om, i hvilke brancher der særligt er mangel på elever og lærlinge
  • mulighed for at tale med underviserne på Learnmark Horsens og se undervisningslokalerne
  • vejledning om, hvordan du kommer i gang som voksenlærling/voksenelev

Tilmelding

Hvis du er interesseret i at deltage i infomødet, skal du tilmelde dig hos Jobcenter Horsens senest 14. marts 2018 på E: jp.booking@horsens.dk

Læs mere om erhvervsuddannelser for voksne

Erhvervsuddannelser for voksne kaldes også EUV. 

EUV består typisk af et grundforløb, der varer fra 0 - 20 uger, og et hovedforløb, der varierer i længde afhængig af dine erfaringer og tidligere skolegang. Hovedforløbet veksler mellem skoleophold og praktik.