Infomøder og åbent hus giver overblik over uddannelser på Learnmark Horsens

17. januar 2017

Fra den 19. januar til den 8. februar 2017 afholder Learnmark Horsens fem gange infomøder og åbent hus, hvor unge og deres forældre kan få overblik og et godt kendskab til skolens mange uddannelser – både de kendte, de nye og dem, der er under forandring. 

Nye studieretninger og fag på HHX og HTX

Reformen af gymnasieuddannelserne, som træder i kraft fra august 2017, ændrer ifølge rektor Sune Agger markant på både HHX og HTX´s opbygning, fagudbud og antallet af studieretninger. Han opfordrer derfor alle, der overvejer gymnasiet, til at komme til infomøde på Learnmark Gymnasium HHX og HTX den 19. januar. 

”Reformen betyder blandt andet, at man får nye obligatoriske fag som fx erhvervsjura på HHX og idéhistorie på HTX, og at vi på HHX og HTX frem over har 23 forskellige studieretninger, hvor man blandt andet kan vælge de nye studieretninger med faget informatik. Til infomødet kan man også høre om vores valgfag som fx er psykologi, e-handel, erhvervsjura, programmering, idræt og innovation,” fortæller Sune Agger. 

Reformen giver på den måde den enkelte større mulighed for at vælge fag, der passer til både interesser og fremtidige studier.   

”Det er dog vigtigt at have for øje, at uanset hvilke fag, man vælger, kan man søge direkte ind på de fleste videregående uddannelser,” understreger rektoren. 

Bemærk, at der til infomødet på Learnmark Gymnasium HHX og HTX er et program, som starter med et kort, fælles oplæg. Det er derfor en fordel at være der, når infomødet starter kl. 19.00. 

Nye uddannelser på Learnmark Tech og EUX

Den 5. februar holder Learnmark Tech åbent hus på Vejlevej 150 fra kl. 10.00 – 14.00. Her kan interesserede få mere at vide om skolens 28 erhvervsuddannelser, som man kan starte på inden for byggeri, teknologi, transport og fødevarer. Særligt ønsker afdelingschef Kim Clausen at sætte fokus på skolens nye uddannelser stenhugger, kok, tjener og ernæringsassistent. 

”Udover at få viden om vores nye og kendte uddannelser og se vores gode undervisningsfaciliteter, sætter vi i vejledningen af de besøgende også fokus på de gode praktikpladsmuligheder, der er i området, og de videregående uddannelser, som både erhvervs- og EUX-uddannelserne også giver adgang til,” siger Kim Clausen. 

EUX-Business – en nyere uddannelse med mange muligheder

På Learnmark Business kan besøgende den 8. februar få mere at vide om den forholdsvis nye uddannelse EUX-Business, hvor man efter fire år både har en uddannelse inden for fx kontor eller handel og en erhvervsfaglig studentereksamen, som giver direkte adgang til en række videregående uddannelser. Derudover vil der også være information om HG-Business, som efter et år giver adgang til at blive elev inden for detail eller handel.

Infomøder med program

På Learnmark Horsens kalder vi de fleste åbent hus-arrangementer for infomøder, fordi der er et program for aftenen. Det betyder, at besøgende med stor fordel kan komme fra starten, da man ellers vil gå glip af nyttig information.