Karrierelæringens 4 trin til valg af uddannelse

29. september 2017

 Valg af ungdomsuddannelse er ifølge den britiske læringsforsker Bill Law en læringsproces. Han har udviklet karrierelæringsmodellen, som er et redskab til at hjælpe unge igennem deres uddannelsesvalgproces.

Modellen består af fire faser:

 • Jeg opdager
 • Jeg ordner
 • Jeg fokuserer
 • Jeg forstår.  
Karrierelæring

Jeg opdager

Når dit barn deltager vejledningsaktiviteter i skolen eller i fritiden, får dit barn mange indtryk af de forskellige ungdomsuddannelser. Vejledningsaktiviteter kan fx være brobygning, undervisningsforløb i klassen, åbent hus og praktik. 

Gennem disse aktiviteter går dit barn på opdagelse i de forskellige uddannelser og får førstehåndserfaringer med fx fagenes indhold og sværhedsgrad, arbejdsmetoder eller skolemiljø. Dit barn hører også de nuværende elever fortælle om deres oplevelse af at gå på den enkelte ungdomsuddannelse. 

I denne fase er det vigtigt, at du som forælder opfordrer dit barn til at stifte bekendtskab med så mange forskellige ungdomsuddannelser som muligt.

OPDAG
 • >>

  Tag til infomøder og åbent hus på ungdomsuddannelserne

 • >>

  Vær med til at kvalificere valget af brobygningsforløb og evt. praktik

 • >>

  Surf rundt på uddannelsernes hjemmesider og Facebooksider for at få et indtryk af hverdagslivet, undervisningen og fagene på de forskellige uddannelser.

Jeg ordner

Når dit barn har deltaget i en vejledningsaktivitet i skolen, eller I har været til åbent hus på en skole. Kan I fordøje og ordne oplevelserne med udgangspunkt i disse spørgsmål: 

 • Hvad overraskede dig, og hvad var som forventet i den aktivitet, du lige har deltaget i?
 • Hvordan passer aktivitetens arbejdsmetoder til den måde, du bedst kan lide at arbejde på?
 • Deltog du i undervisningen på en anden måde, end du plejer?
 • Lærte du det, du forventede? Begrund dit svar
 • Hvordan passede aktivitetens sværhedsgrad til dig?
 • Hvad fortalte Learnmark-eleverne om deres uddannelse?
 • Hvad synes Learnmark-eleverne, er det mest interessante og udfordrende i deres uddannelse?
 • Hvad lærte du om uddannelsen og dig selv?
 • Beskriv en situation fra aktiviteten, som du husker særligt godt
 • Er der noget, du gerne vil vide om uddannelsen, som du ikke har fået svar på?

 Jeg fokuserer

Når tidspunktet for endeligt valg af uddannelser nærmer sig januar/februar i 9. eller 10. klasse, er det tid til at fokusere. Det vil sige, at du og dit barn sammen kan sætte de mange forskellige erfaringer og oplevelser fra vejledningsaktiviteterne i forhold til hinanden. 

I kan fx tage udgangspunkt i disse spørgsmål: 

FOKUSER
 • >>

  Hvilke forskelle og ligheder har der været på de forskellige vejledningsaktiviteter?

 • >>

  Hvilke forskelle og ligheder er der på de forskellige uddannelser, du har mødt?

   

 • >>

  Hvilke forskelle og ligheder er der i arbejdsmetoderne på de forskellige uddannelser? 

Jeg forstår

Efter fokuseringsfasen er dit barn måske afklaret om valg af ungdomsuddannelse. Er der stadig områder, hvor han/hun er i tvivl, kan I med fordel kontakte ungdomsuddannelserne for at få svar på jeres uddybende spørgsmål. 

I kan enten ringe eller maile til studievejlederne på ungdomsuddannelserne. Spørg eventuelt, om det er en mulighed at følge undervisningen en eller flere dage på en uddannelse. Det kan være en god hjælp til den endelige afklaring af uddannelsesvalg.