Kontorelev med ansvar

21. september 2017

Camilla Michelle Kristensen er kontorelev hos Milton Huse A/S Horsens, hvor hun har et stort ansvar og afprøver den teori, hun har lært på Learnmark Business, i praksis. 

En time efter, at Camilla Kristensen havde været til samtale hos Milton Huse A/S i Horsens, fik hun svar. De havde valgt hende som firmaets nye kontorelev. 

”Jeg kunne bare mærke, at det var den perfekte elevplads til mig, og jeg er stadig glad for det. Jeg får meget ansvar og har mine egne opgaver. Hvis man tror, at kontorelever kun arkiverer dokumenter, så skal man tro om. Jeg lærer rigtig meget, både når jeg er hos Milton Huse og på skoleophold,” siger hun. 

Lærer meget

Camilla Michelle Kristensen er den første kontorelev hos Milton Huse, som er et familieejet byggefirma med speciale i huse til private. Hun har i løbet af sin elevtid løst mange forskellige arbejdsopgaver. Hun har blandt andet ansvaret for, at alle fakturaer og materialeopgørelser bliver sendt til kunderne, at bestille de nødvendige forsikringer i forbindelse med husbyggeri og kontakt med kommune og underleverandører. 

På spørgsmålet om, hvad hun bedst kan lide ved jobbet, svarer hun: 

”Det hele! Det er 100 procent så meget mig. Jeg har udviklet mig både fagligt og personligt i den tid, jeg har været i firmaet. Jeg føler mig tryg og lærer meget. Hvis jeg skal vælge, så kan jeg bedst lide at fakturere. Det er meget heldigt, for det er også den opgave, som det meste af min tid går med,” siger den glade kontorelev. 

Hun hjælper også til i virksomhedens andre afdelinger som fx i tegnestuen og salgsafdelingen, når der er travlt. På den måde får hun god forståelse for sine kollegers arbejdsopgaver, og hvordan virksomhedens forskellige afdelinger er afhængige af hinanden. 

Teori og praksis

Hun er i lære som kontorelev med speciale i administration. I løbet af sin elevtid er hun på fem skoleophold på Learnmark Business. Her møder hun kontorelever fra andre virksomheder, som hun kan dele erfaringer med. Hun lærer også ny teori, så hun kan løse flere opgaver, når hun kommer tilbage til firmaet. 

”Jeg får meget ud af at være på skoleophold, fordi jeg kan koble den teori, vi lærer, med mine arbejdsopgaver hos Milton. Da jeg fx havde været på forløbet Bogføring i praksis, fik jeg en opgave, hvor jeg skulle bogføre, efter jeg havde været på skole. På den måde fik jeg mulighed for at bruge det, jeg havde lært, i praksis,” fortæller hun. 

Fagprøve

Den 24-årige kontorelev er udlært i februar 2018, og herefter kan hun blive i Milton Huse. Som afslutning på sin uddannelse skal hun lave en fagprøve, der tager udgangspunkt i en konkret opgave i firmaet. Hun har valgt at sætte fokus på firmaets arkiveringssystem, som hun vil komme med forslag til at forenkle og effektivisere. 

Camilla Michelle Kristensen har en studentereksamen fra HF. Herefter har hun været 10 uger på HG-S for studenter på Learnmark Business, som giver adgang til en elevplads. Man kan også få en elevplads inden for kontor, når man har afsluttet EUX-Business.