LÆREPLADSALLIANCE: Lokale virksomheder bakker op om flere lærepladser til unge og voksne

13. december 2021

Flere virksomheder skal ansætte lærlinge. Og flere unge og voksne på erhvervsuddannelserne skal underskrive en lærepladskontrakt tidligere, end de gør i dag. Det er målet for Lærepladsalliancen indgået mellem Learnmark Tech, tre kommuner, to DI-lokalafdelinger og lokalafdelinger under Dansk Metal og 3F.

Vi har 12 lærlinge ud af 38 medarbejdere, så vi er godt med i forhold til regeringens mål om at ansætte flere lærlinge. Vi er med i Lærepladsalliancen for at bakke op om vigtigheden af at ansætte lærlinge og for at leve op til vores sociale ansvar. Vi skal have flere virksomheder til at ansætte lærlinge, så vi er flere til at løfte ansvaret for at uddanne kvalificeret faglært arbejdskraft.

John A. Laursen, direktør i tømrer-, murer og kloakmesterfirmaet af samme navn
Illustration: Sorte citationstegn

Det er den klare melding fra John A. Laursen, der er direktør i tømrer-, murer og kloakmesterfirmaet af samme navn. Han er en ud af 29 håndværksmestre, der har meldt sig ind i Lærepladsalliancen, som er et lokalt samarbejde mellem Learnmark Tech, Horsens Kommune, Hedensted Kommune, Odder Kommune, DI Sydøstjylland, DI Dansk Byggeri Østjylland, Dansk Metal - Horsens og 3F – Horsens og Omegn. 

Lærepladsalliancen er et initiativ som følge af Trepartsaftalens målsætning om flere lærepladser til unge og voksne. Trepartsaftalen blev indgået i november 2020 mellem regeringen, FH, DA, Danske Regioner og KL, og målet er, at flere virksomheder skal ansætte flere lærlinge, og de skal tegne kontrakt med dem, mens de går på grundforløbet på fx Learnmark Tech. 

Stærkt lokalt samarbejde skal sikre faglært arbejdsstyrke

Virksomheder, der er medlem af DI, kan melde sig ind i Lærepladsalliancen, som skal være med til at sikre et stærkt match mellem virksomhed og lærling, øge grundskoleelevernes kendskab til uddannelsesmuligheder i lokalområdets virksomheder og styrke rekrutteringen til fag med få ansøgere og gode jobmuligheder. 

Ledelse og faglærere på Learnmark Tech har et godt samarbejde med det lokale erhvervsliv, hvor mange virksomheder har tradition for at ansætte lærlinge. Det har i mange år betydet, at der er lærepladser til dem, der kan og vil, men man er ifølge Kim Clausen, afdelingschef på Learnmark Tech, ikke i mål.

Udfordringen er nu, at virksomhederne ifølge Trepartsaftalen skal tegne kontrakt med deres kommende lærlinge, mens de er elever på skolen. Det har nogle brancher tradition for, mens andre først plejer at ansætte deres nye lærlinge, når de har afsluttet grundforløbet på skolen. For at vores unge og voksne elever kan skrive under på deres lærepladsaftale, mens de går i skole, har vi brug for et endnu tættere samarbejde med virksomhederne. Her er deres medlemskab i Lærepladsalliancen et stærkt værktøj – jo mere synlige virksomhederne er, jo nemmere kan vi sikre det rette match mellem virksomhed og lærling.

Kim Clausen, afdelingschef på Learnmark Tech

Han arbejder samtidig på at lave lignende lokale alliancer med andre faglige organisationer som fx TEKNIQ Arbejdsgiverne. 

Årsagen til, at virksomhederne skal indgå lærepladsaftale, mens deres kommende lærlinge går på skole, er, at eleverne skal opleve erhvervsuddannelsen som ét sammenhængende forløb, hvor der ikke er ophold mellem grundforløb og hovedforløb. Samtidig har skolerne fået ansvaret for, at deres elever indgår lærepladsaftaler med virksomheder, Den kombination er med til at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive for eleverne. 

Nye tiltag bakker Lærepladsalliancens samarbejde op

Learnmark Tech har i forlængelse af Trepartsaftalen ansat to lærepladskonsulenter, som blandt skal sikre det bedste match mellem lærling og virksomhed, at skolens elever indgår lærepladsaftaler med virksomheder, mens de går på grundforløbet og godkendelse af virksomheder, der fremover ønsker at ansætte lærlinge.

Konsulenterne er i kontakt med virksomheder, som pt. ikke har lærlinge, for at informere dem om, fordelene ved at have lærlinge, og at vi som skole hjælper dem med alt det praktiske papirarbejde. Vi planlægger også en stor lærepladsmesse den 11. februar 2022, hvor vi håber, at mange virksomheder vil bakke op, så vi i fællesskab kan synliggøre de mange attraktive uddannelsesmuligheder, der er i Horsens og de nærliggende kommuner.

Kim Clausen, afdelingschef på Learnmark Tech
Illustration: Sorte citationstegn
Virksomheder i Lærepladsalliancen pr. 13. december 2021

  • Assenholt & Nielsen ApS
  • Arnholtz Entreprise ApS
  • Aagaard Jensen Gruppen A/S
  • Bytømreren A/S 
  • Blunico A/S
  • Dagnæs Glaslager Tømrer/Snedker A/S
  • Dagnæs Murerforretning ApS
  • Ejvind Laursen A/S
  • FL Byg Tømrerfirma Frederik Thorborg Larsen
  • HM Entreprenør A/S
  • Hovedgård Blikkenslagerforretning ApS

   

   

   

   

   

   


  •  Kent Sand Entreprise ApS
  • Mike Varberg Byg ApS
  • Milton Huse A/S
  • MN Brolægning ApS
  • Preben Jørgensen Huse A/S
  • RK Smede- og Maskinfabrik ApS 
  • Schur Flexibles Denmark A/S
  • Simpson Strong-Tie A/S
  • Stark Danmark A/S
  • Steel Products Aage  Østergaard A/S


  • Strib-Middelfart Entreprenørforretning A/S
  • Svend Erik Lind A/S
  • Tømrerforretningen Nicolai Vad Kruse ApS
  • Tømrer, Murer & Kloakmester John A. Laursen A/S
  • VAM A/S
  • Varberg Tømrer Og Ejendomsservice ApS
  • Villiam Petersen Tandhjulsfabriken Horsens A/S
  • Vola A/S