Lad VEU betale for online-efteruddannelse af medarbejdere

17. marts 2020

PRESSEMEDDELELSE FRA DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER OG SMVDANMARK

Virksomheder får refusion for medarbejdere på efteruddannelse og mange AMU-kurser udbydes i dag online. Det gør det oplagt at bruge ”nedetiden” under COVID-19-krisen til dygtiggørelse. Men at skulle have penge op af lommen kan være en udfordring for mange SMV’er. Derfor foreslår Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og SMVdanmark, at VEU-midlerne slippes fri.


De små og mellemstore virksomheder er presset på økonomien og overvejer at hjemsende eller fyre medarbejdere.

Imens arbejder udbyderne af AMU-kurser, hvortil der kan fås refusion for løn- og kursusudgifter, in-tensivt på at digitalisere flest muligt kurser, så de kan udbydes online.

Det får Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) og de små og mellemstore virksomheders hoved-erhvervsorganisation, SMVdanmark, til at opfordre virksomhederne til at benytte mulighederne for at bruge ”nedetiden” på at efteruddanne deres medarbejdere på distancen.

Kurserne ligger klar

”Vi ved, at mange AMU-udbydere i den sidste uges tid har arbejdet på fuld kraft med at omforme deres kurser, så de kan gennemføres online. I forvejen kan mange kurser tages som fx fjernundervis-ning, så skolerne er lige nu klar til at tage imod onlinekursister,” konstaterer Lars Kunov, direktør hos DEG.

Det synes Jakob Brandt, der er vicedirektør i SMVdanmark, lyder som en oplagt mulighed for virk-somhederne, der i stedet for at sende dem hjem fra arbejde, eller i værste fald fyre dem, kan få dygtigere medarbejdere til den lange bane.

Likviditeten er et problem

Eneste udfordring er, at en del af virksomhederne, som det er lige nu, trods gode refusionsordninger gennem videre- og efteruddannelsespuljen (VEU), som virksomhederne løbende betaler til, ikke har likviditeten til at hive penge op af lommen og lægge ud for efteruddannelse.

”For dem, der kan, er det for mig at se bare et spørgsmål om at komme i gang. Men hos mange er der ingen likviditet og ingen indtjening lige nu. Der har vi brug for nogle lynhurtige beslutninger om, at virksomhederne ikke skal betale løn under kurset og få refusion senere, men at kurserne betales direkte af virksomhedernes egne indbetalte VEU-midler,” siger Jakob Brandt.

Lars Kunov er af samme mening:

”Det er vigtigt, at de penge kommer ud og arbejde nu. Det vil give ro i virksomhederne, både hos ledelse og ansatte, og det vil give skolerne mulighed for at sikre i hvert fald en del af den indtægt, vi normalt budgetterer med på efteruddannelse. Så vi ser sådan set kun fordele ved at ændre udbeta-lingsreglerne i den her situation,” siger han.

Hvis politikerne handler hurtigt, så midlerne kan bruges til at betale erhvervsskolernes kursusafgifter og erstatte lønudbetalinger i virksomhederne, kan resultatet blive opkvalificering i stedet for fyringer.

Hvad virksomhederne kan gøre nu

Det kræver dog ikke kun, at politikerne handler hurtigt, men også at de virksomheder, der kan sende deres medarbejdere på videre-/efteruddannelse kommer i gang.

”Det her er en mulighed for at hjælpe sin likviditet på vej. Så mit budskab til virksomhederne er: I stedet for at fyre dine ansatte nu, så tag fat i den lokale erhvervsskole og find ud af, hvilke tilbud, der passer til virksomheden, dine medarbejdere, dine opgaver – og hvilke kurser, der kan tages som on-lineundervisning. Når krisen er ovre, vil du have dygtigere medarbejdere og en klogere virksomhed, hvis du bruger tiden rigtigt,” siger Jakob Brandt.

Mange erhvervsskoler vil i løbet af de næste dage have et særligt kontakttelefonnummer og infor-mation om de digitale tilbud på deres hjemmeside.

deg.dk findes en oversigt over de fleste af landets erhvervsskoler.

Pressekontakt

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier:

  •  Direktør Lars Kunov Mobil: + 45 20 72 03 21 Mail: lku@deg.dk
  • Kommunikationspartner Kitte Verup Mobil: + 45 81 45 45 02 Mail: kv@deg.dk


SMVdanmark:

  • Vicedirektør Jacob Brandt Mobil: + 45 24 25 27 27 Mail: brandt@SMVdanmark.dk
  • Chefkonsulent Heike Hoffmann Mobil: +45 25 39 03 19 Mail: hoffmann@SMVdanmark.dk