Learnmark Gymnasium HHX og HTX større end nogensinde

15. august 2019

På Learnmark Gymnasium HHX og HTX startede 951 elever fra 1. – 3. g skoleåret med at sætte rekord: Aldrig før har der været så mange elever på HHX og HTX i Horsens. I sin velkomsttale mindede rektor dem om, at de ikke skal være perfekte. De skal turde at begå fejl. 

Multisalen på Learnmark Gymnasium HHX og HTX var tætpakket, da rektor Sune Agger bød velkommen til første skoledag efter sommerferien. I alt startede 951 elever i 1. – 3. g HHX og HTX, og det er 12 procent flere i forhold til august 2014, hvor HHX- og HTX-elever for første gang begyndte et skoleår sammen på Stadionsvej 2. 

Flest 1. g-elever nogensinde

Ud over det største elevtal nogensinde er skoleåret 2019-2020 også året, hvor flest 1. g-elever starter på Learnmark Gymnasium HHX og HTX. I alt 343 nye elever har nu taget hul på tre gymnasieår fyldt med nye venner, ny viden og nye perspektiver på verden. 

For rektor Sune Agger er de rekordmange elever et samlet udtryk for mange forskellige indsatser og en medarbejderstab, der arbejder sammen for at skabe gode og lærerige gymnasieår.

Vi lægger stor vægt på at udbyde stærke naturvidenskabelige og merkantile gymnasieuddannelser og skabe et gymnasie- og ungemiljø med traditioner, studierejser og rum til personlig udvikling. Vi skal hele tiden gøre vores bedste og udvikle vores uddannelser og skole, så vi både kan imødekomme de unges behov, men også udfordre dem.

Sune Agger, rektor på Learnmark Gymnasium HHX og HTX

I alt startede 216 i 1. g på HHX og 127 i 1. g på HTX i august 2019. Siden foråret har der været venteliste for at komme ind på HHX, mens HTX aldrig har haft større optag end her i august 2019.

Lav fejl og lær af det

I sin velkomsttale til eleverne opfordrede rektoren gymnasieeleverne til at gøre op med perfektionskulturen, hvor man tror, at alt skal være perfekt på alle måder.

Begå fejl, stil dumme spørgsmål og lær af det. Og husk at være aktive. Er I hele tiden bange for at begå fejl, så lærer I ikke noget, så er I ikke kreative og innovative – så hellere en kultur, hvor det er ok at give den en skalle, også selv om man begår fejl.

Sune Agger, rektor på Learnmark Gymnasium HHX og HTX

Han citerede i sin tale sangeren Leonard Cohen: There is a crack in everything. That´s how the light gets in.

Der er en revne i alting. Det er sådan lyset kommer ind. Det er i alt det fejlbarlige og alt det uperfekte, at vi er mennesker. Det er der, lyset kommer ind.

Sune Agger, rektor på Learnmark Gymnasium HHX og HTX

Frafald halveret siden 2014

En af årsagerne til, at der ved skolestart 2019 er flere elever en nogensinde på Learnmark Gymnasium HHX og HTX, er også, at frafaldet af elever er mere end halveret siden skoleåret 2013-2014. Her stoppede 9,8 procent, mens det kun var 4,7 procent i skoleåret 2018-2019.

Det er først og fremmest eleverne, der fortjener ros for at finde styrke og mod til at gennemføre deres uddannelse, selvom de oplever modgang. Dernæst har vi iværksat forskellige indsatser, der skal hjælpe de unge til tre gode gymnasieår. Det er fx øget opmærksomhed på vejledning og mentorordning og trivselsprogrammet Netwerk, hvor vi fra første skoledag sætter fokus på en god klassekultur og det sociale miljø.

Sune Agger, rektor på Learnmark Gymnasium HHX og HTX