Learnmark Horsens søger om nye uddannelser

Fra august 2017 er udbuddet af uddannelser i Horsens formodentlig noget bredere, end det er i dag.

11. marts 2016

Learnmark Horsens har netop sendt ansøgninger af sted til Undervisningsministeriet, hvor skolen ansøger om at kunne udbyde en række nye erhvervsuddannelser.

På Learnmark Horsens har man i flere måneder arbejdet med ansøgningerne til Undervisningsministeriets Udbudsrunde 2017, hvor erhvervsskoler i hele landet kan søge om lov til at udbyde nye erhvervsuddannelser. Samtidig skal skolerne genansøge om de erhvervsuddannelser, de allerede udbyder.

Nationalt mål: Flere skal vælge en erhvervsuddannelse

For Niels Yde, direktør på Learnmark Horsens, er der flere årsager til, at skolen søger om forholdsvis mange nye uddannelser ud over de uddannelser, skolen allerede udbyder. En af grundene er at skabe de bedste rammer for at nå det nationale mål om, at andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, på landsplan skal op på 25 procent i 2020.  I 2013 valgte 19 procent af eleverne en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

"Jo flere attraktive uddannelser, vi kan tilbyde i lokalområdet, jo større er muligheden for, at flere vælger en erhvervsuddannelse. Derfor skal vi som erhvervsskole have et bredt udbud af uddannelser, som rammer forskellige målgruppers drømme om uddannelse og job," siger Niels Yde. 

Flere og bedre uddannede i Horsens

Knapt hver tredje i arbejdsstyrken i Horsens har grundskolen som højeste fuldførte uddannelse, samtidig med at kvalifikationskravene til arbejdskraften stiger. Det er ifølge Niels Yde en udfordring, som et bredere udvalg af erhvervsuddannelser kan være med til at løse.

Understøtter lokalområdets vækst

Endelig kan et stigende antal uddannelser i Horsens være med til at understøtte lokalområdets erhvervsmæssige vækst.

"Jo flere dygtige faglærte, der i virksomhederne kan løse efterhånden krævende teknologiske opgaver og være med til at udvikle virksomhederne, jo stærkere står lokalområdet i den stadig stigende konkurrence," understreger direktøren.

Fakta om udbudsrunden

 • Ansøgningsfrist: Medio marts 2016
 • Forventet svar fra Undervisningsministeriet om godkendte udbud: Efterår 2016
 • Elever kan begynde på de nye uddannelser fra august 2017
 • Læs mere om udbudsrunden 2017 på Undervisningsministeriets hjemmeside

Learnmark Horsens søger om at kunne udbyde følgende nye uddannelser fra august 2017:

 • Grundforløb til gastronom, tjener og ernæringsassistent. Learnmark Horsens udbyder allerede i dag grundforløbet i et samarbejde med Teknisk Skole Silkeborg
 • Industrioperatør - grundforløb og hovedforløb
 • Bygningsmaler - hovedforløb. Learnmark Horsens udbyder allerede grundforløbet
 • Ejendomsservicetekniker - grundforløb og hovedforløb
 • Stenhugger og stukkatør - grundforløb og hovedforløb
 • Handelsuddannelse med specialer - hovedforløb. Learnmark Horsens udbyder allerede grundforløbet
 • Praktikcenter for uddannelserne: Handelsuddannelse med specialer og kontor med specialer.