Legater og fagprøvepris til Learnmark Business' dimission 27. juni 2019

27. juni 2019

Til dimissionen på Learnmark Business blev der traditionen tro uddelt legater til elever, der har ydet en ekstra faglig indsats og været særligt gode kammerater - TILLYKKE med legaterne til alle!

Løvbjergfonden på 3.000 kr.

Løvbjergfondens legat på 3.000 kr. blev givet til Line Kjær Hansen med begrundelsen om, at hun er en ihærdig, målrettet og dygtig elev med et stort læringsfokus. Hun har på Learnmark Business bidraget positivt til både trivslen og fagligheden i klassen, hun er en god kammerat, der er god til at skabe rammerne for et konstruktivt gruppearbejde. 

Line Kjær Hansen har afsluttet EUD-Business med et særdeles flot fagligt resultat. Hun er blomsterdekoratørelev hos Brdr. Nielsen i Horsens. 

Løvbjergfondens legat blev overrakt af Horsens´ lokale Løvbjerg-købmand Christian Hove. 

Legatets historie og baggrund

Løvbjergfondens har sit udgangspunkt i familien Løvbjerg, som i mere end 90 år har drevet købmandsvirksomhed i Danmark. Ejerskabet til i alt 15 supermarkeder er fortsat på familiens hænder i nu 3. generation. 

En del af dette ejerskab er overgået til Løvbjergfonden, som ønsker at anvende en del af sit årlige overskud på donationer inden for kulturelle og sociale formål og i øvrigt områder, som fonden finder støtteberettiget. 

Med nærværende legat ønsker fonden at markere sit nære forhold til detailhandelsbranchen.

HK Sydjyllands legat

HK Sydjyllands legat på 2.000 kr. blev givet til Lærke Muhlig Kikkenborg.

Legatet gives til en elev, der har været aktiv i det sociale liv på skolen, en god kammerat og en elev, der har gjort en særlig indsats over for kammeraterne.

Learnmark Business-legater på 1.000 kr. 

Legatet gives til en elev, der fx har været en særlig god kammerat, en der har udviklet sig meget gennem sin uddannelse, en elev der har været med til at sikre et godt ungdomsmiljø og/eller har været en fighter.

TILLYKKE med Learnmark Business-legatet til Søs Karoline Bjerremann Sørensen

TILLYKKE med Learnmark Business-legatet til Simon Mathias Elkjær Hvilsom

TILLYKKE med Learnmark Business-legatet til Line Nepper Rodsted

Katrine fik årets fagprøvpris 

Katrine Lygum Poder, kontorelev hos Jydsk Miljø Rengøring A/S modtog årets fagprøvepris, hvor hun har haft fokus på at klarlægge og øge trivslen blandt medarbejderne i virksomheden samt øge indsatsen for fastholdelse og forebyggelse af sygefravær. 

I begrundelsen for uddeling af fagprøveprisen står blandt andet: 

Gennem en spørgeskemaundersøgelse, flere velstrukturerede interviews og omfattende brug af teorier og metoder har Katrine kortlagt virksomhedens organisationskultur, ledelsesformer samt trivsel og motivationsfaktorer blandt medarbejderne. 

Gennem hele fagprøven har Katrine vist stort fagligt overblik, og hun har skabt en god balance mellem teori og egne analyser og vurderinger. 

Fagprøven er særdeles relevant for Katrines arbejdsgiver, og opgaven indeholder meget brugbare og konkrete løsningsforslag, så målet om bedre trivsel og motivation kan blive realiseret. 

På billedet ses Katrine Lygum Poder og Anders Mandrup, der er HR- og personalechef hos Jydsk Miljø Rengøring A/S.