Lone Ørsted - 40 år i statens tjeneste med masser af energi

12. august 2020

Den 1. august 2020 havde Lone Ørsted 40 års jubilæum i staten. Hendes første faste ansættelse var som folkeskolelærer i Korsør, og i dag er hun udviklingschef på Learnmark Horsens. Det er 40 års tjeneste, hvor det er nemt at få associationer til kraftværket, der også bærer Ørsted-navnet, for der er masser af energi i, og der bliver skabt masser af energi rundt om jubilaren. 

På spørgsmålet om, hvad højdepunktet i hendes 40-årige arbejdsliv er, svarer jubilaren:

Der har været mange højdepunkter, og jeg har svært ved at vælge et frem for et andet. Mine arbejdsopgaver har ændret sig meget, og jeg synes, at de er blevet mere og mere spændende. Jeg kan godt lide at undervise, men efter 10 år som fuldtidsunderviser fik jeg flere internationale arbejdsopgaver og pædagogiske udviklingsprojekter, og det passer godt til mig.

Lone Ørsted, udviklingschef på Learnmark Horsens

Kontakt med elever og udlandet

I dag arbejder Lone Ørsted som udviklingschef på Learnmark Horsens primært med kvalitet, internationale aktiviteter og udviklingsprojekter på tværs af skolens uddannelser.

Jeg kan godt lide kontakten med eleverne, og det har jeg heldigvis stadigvæk i kraft af, at jeg fx er kontaktperson for fælleselevrådet på skolen. Det er også fælleselevrådet, der hvert andet år arrangerer Learnmark-festen for omkring 1400 unge, og jeg nyder virkelig at samarbejde med eleverne.

Lone Ørsted, udviklingschef på Learnmark Horsens
Illustration: Sorte citationstegn

I det internationale arbejde har Lone Ørsted samarbejdet om udviklingsprojekter med skoler over det meste af Europa, og sammen med Horsens-kolleger og –elever har hun haft mange lærerige og sjove oplevelser. Her har hendes glade og bramfri natur blandt andet brudt stemningen i en let trykket engelsk høflighedskultur og skaffet skolen gode kontakter i England. 

En vigtig opgave

I 1988 blev Lone Ørsted ansat som underviser på daværende Horsens Tekniske Skole, som gennem flere fusioner og navneændringer i dag er Learnmark Horsens, og for hende er det noget helt særligt at være en del af skoleverdenen.

Det er en vigtig opgave og et stort ansvar, at de unge bliver så dygtige som muligt, og at de gennemgår en personlig dannelsesproces – og det gør de kun, hvis de trives. For mig er det et ønskejob at arbejde med kvalitet og pædagogisk udvikling.

Lone Ørsted, udviklingschef på Learnmark Horsens
Illustration: Pile - peger mod højre

Lone Ørsteds skifte fra lærer i folkeskolen til underviser på de tekniske erhvervsuddannelser var nærmest en tilfældighed, men hun har ikke fortrudt det et øjeblik.

Skiftet blev også min trædesten til der, hvor jeg er i dag. Jeg kan lide at sætte nye aktiviteter i gang og være faciliterende - at være med til at udvikle og forandre i samspil med mine kolleger på uddannelserne. Efter Learnmark-fusionen i 2011 samarbejder jeg nu med kolleger inden for både de merkantile og tekniske uddannelser, og det har givet mig endnu en dimension i mit arbejdsliv.

Lone Ørsted, udviklingschef på Learnmark Horsens
Illustration: Sorte citationstegn

Samtidig lægger hun vægt på den store betydning, som erhvervsuddannelserne har.

Her uddanner vi en stor del af de unge, som samfundet har rigtig meget brug for. Derfor er det også vigtigt for mig, at de unge mere og mere får øjnene op for erhvervsuddannelserne, for de har så meget at byde på i forhold til både job og videreuddannelse.

Lone Ørsted, udviklingschef på Learnmark Horsens

Ingen slutdato

Selvom Lone Ørsted er fyldt 65 år og har 40 års jubilæum i statens tjeneste, har hun endnu ingen planer om at gå på efterløn.

Jeg har ingen slutdato. Jeg bliver ved, så længe jeg selv og andre vurderer, at jeg har noget at bidrage med.

Lone Ørsted, udviklingschef på Learnmark Horsens