Markant flere grundskoleelever har valgt en erhvervsuddannelse

13. marts 2018

Horsens Kommunes strategi om at flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse ser ud til at have en effekt. Det viser en opgørelse af ansøgertallene på de merkantile og tekniske erhvervsuddannelser på Learnmark Horsens. 

Der bliver endnu mere liv i værkstederne på Learnmark Tech efter sommerferien, end der har været i dette skoleår. Ansøgertallene den 13. marts 2018 viser nemlig en fremgang på 43 procent i antallet af elever fra 9. og 10. klasse, der har søgt direkte ind på en teknisk erhvervsuddannelse. Det betyder, at der dags dato er 153 elever, der har søgt ind på grundforløb 1 på Learnmark Tech mod 108 elever på samme tidspunkt sidste år. 

Ifølge direktør Niels Yde kan en af forklaringerne være, at man nu kan se en effekt af Horsens Kommunes strategi om at flere unge skal uddanne sig til fx smed, murer eller kok. 

”For at kommunens strategi skal lykkes, kræver det et stærkt samarbejde mellem både grundskoler, virksomheder og ungdomsuddannelser. Jeg oplever, at de lokale virksomheder byder grundskolerne velkommen til at få et større indblik i fx moderne industriproduktion. Samtidig rækker grundskolernes lærere i stigende grad ud efter et samarbejde med ungdomsuddannelserne for at sætte fokus på erhvervsuddannelsernes mange muligheder,” fortæller Niels Yde. 

Også andelen af ansøgere til de tekniske erhvervsuddannelser fra Hedensted Kommune, hvor en større andel af eleverne traditionelt vælger erhvervsuddannelser, er steget i forhold til sidste år. Her vurderer Niels Yde, at det også skyldes et målrettet samarbejde mellem mange parter i kommunen. 

Flere vælger en EUX-uddannelse

På de merkantile erhvervsuddannelser er der også en stigning i ansøgertallet. Her er det ligesom på de tekniske erhvervsuddannelser EUX-uddannelsen, der står for den største fremgang. 

”Det glæder mig, at både de merkantile og tekniske EUX-uddannelser er ved at få fat, og at flere og flere får øjnene op for uddannelsernes dobbelte kompetence, hvor de både bliver faglærte og får fag på gymnasieniveau. Derudover har vi på både Learnmark Tech og Learnmark Business fundet en god form, hvor de unge fra starten bliver udfordret både teoretisk og praktisk,” siger Niels Yde. 

Der er 85 procents fremgang på de tekniske EUX-uddannelser, som i flere år har ligget stabilt på et ansøgertal omkring 30 elever. Dags dato er der 52 ansøgere, og det betyder, at skolen for første gang starter to EUX-hold på grundforløb 1. 

Samme niveau som sidste år

Optaget på Learnmark Gymnasium HHX og HTX ligger på samme niveau i forhold til sidste år, mens ansøgertallet til Step 10 er lidt højere. Ansøgertallet ændrer sig helt frem til skolestart i august, og det er muligt at søge om optagelse på alle skolens uddannelser helt ind til skolestart. På enkelte uddannelser kan der være venteliste.