Markant flere unge søger uddannelserne på Learnmark Horsens

18. marts 2016

En opgørelse af ansøgertallet til uddannelserne på Learnmark Horsens fra den 16. marts 2016 viser en markant stigning i forhold til samme tidspunkt sidste år. Stigningen er samlet set for Learnmark Horsens 18 procent, hvor erhvervsuddannelserne markerer sig med en stigning på knapt 60 procent.

Stigende interesse for erhvervsuddannelserne

Der er knapt 60 procent flere elever, der direkte efter 9. eller 10. klasse vælger en teknisk eller merkantil erhvervsuddannelse. Det glæder direktør Niels Yde, at man i Horsens er godt på vej i forhold til det nationale mål om, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse.

"Det aktuelle ansøgertal til både Learnmark Tech og Learnmark Business tyder på, at flere har fået øjnene op for, at erhvervsuddannelserne er attraktive og åbner mange muligheder både i forhold til job og videreuddannelse," forklarer han.

På Learnmark Business har omkring to tredjedele af ansøgerne søgt ind på den 2-årige EUX-Business, mens en tredjedel har søgt ind på den 1-årige HG-Business. I 2015 var fordelingen omvendt.

"Det er en naturlig udvikling, fordi EUX-Business giver de bedste muligheder for at søge elevplads og samtidig giver studiekompetence, fordi eleverne har en række fag på gymnasieniveau," siger Niels Yde.

Også på Learnmark Tech er der en stigende interesse for EUX-uddannelserne, som på Learnmark Tech tilbydes inden for fagene: Murer, tømrer, struktør, brolægger, smed og industritekniker.

Erfaringen viser, at ansøgninger til særligt erhvervsuddannelserne fortsætter ind til skolestart i august. Det er typisk unge, der har arbejdet som ufaglærte i en årrække, som ønsker en faglært uddannelse, der kan være med til at sikre dem en bedre plads på fremtidens arbejdsmarked.

Fortsat stigning på HHX og HTX

De seneste år er ansøgertallet til HHX og HTX på Learnmark Gymnasium steget, og ifølge opgørelsen fra den 16. marts fortsætter tendensen. Det er der flere årsager til.

"Gymnasiets attraktive studiemiljø med et bredt udbud af fx valgfag og studieaktiviteter er med til at forklare tilgangen af flere elever. Vi har i dette skoleår haft stor succes med frivillige aktiviteter som fx Millionærklubben og iværksætter- og opfindermiljøer, hvor eleverne kan dyrke og udvikle deres interesser i fritiden," understreger direktøren.

EUD10 er populær

Ansøgertallet til Step 10, som er Learnmarks 10. klasse-tilbud, er en anelse faldende i forhold til 2015. Den foreløbige fordeling mellem EUD10 og GYM10, som primært forbereder til henholdsvis erhvervsuddannelser og gymnasieuddannelser, viser, at hovedparten af de kommende Step 10-elever ønsker EUD10.

"Adgangskravet om karakteren 02 for at kunne komme ind på erhvervsuddannelse får formodentlig flere til at søge ind på EUD10. Den generelle øgede interesse for erhvervsuddannelserne afspejler sig også i den større interesse for EUD10," siger Niels Yde.