Markant flere unge vil være håndværkere i Horsens

10. august 2018

Omkring 40 procent flere elever under 18 år starter i august 2018 på grundforløb 1 på Learnmark Tech i forhold til sidste år.  Flere elever vælger også EUX-uddannelserne, hvor man både bliver faglært og student. 

Flere unge i Horsens-området vil være håndværkere. Det mærker Learnmark Tech, som mandag den 13. august 2018 kan byde omkring 40 procent flere unge velkommen til grundforløb 1 (GF1) i forhold til sidste år. GF1 er et 20 ugers grundforløb for elever, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Her bliver de gennem projekter introduceret til både praktisk og teoretisk håndværk inden for forskellige brancher. Efter GF1 vælger eleverne den uddannelse, de gerne vil uddannes indenfor (GF2). 

Både Horsens Kommune og Hedensted Kommune ligger godt i forhold til at nå den nationale målsætning om, at 25 procent i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. I Horsens Kommune er tallet i år 24,9 procent, og i Hedensted Kommune er man over målet med 27,6 procent. I begge kommuner er der tale om betragtelige stigninger i forhold til sidste år, og det kan man nu mærke på Learnmark Techs elevtal. 

For Niels Yde, direktør på Learnmark Horsens, er elevantallet på 152 nye GF1-elever i sig selv ikke det mest interessante. Det vigtigste er, at håndværksvirksomhederne i Horsens og omegn inden for en overskuelig tidshorisont får endnu flere kvalificerede faglærte til at udføre opgaverne i ordrebøgerne. 

”Jeg håber, at den stigende interesse for en håndværksuddannelse fortsætter, så antallet af faglærte stemmer overens med mængden af arbejdsopgaver i fx byggebranchen og industrien. Der er brug for de unge, og erhvervsuddannelserne er stærke i både teori og praksis og giver erfaring i brug af den nyeste teknologi inden for området,” understreger han. 

Flere EUX-elever

50 ud af de nye GF1-elever på Learnmark Tech er EUX-elever. Det er også en markant stigning i forhold til 2017. 

”EUX-uddannelserne har den styrke, at de er kombinationsuddannelser, hvor man både bliver faglært inden for et fag og har gymnasiefag, der giver adgang til at læse direkte videre til fx ingeniør eller arkitekt. Det er oplagte uddannelser for de unge, der både ønsker at blive udfordret teoretisk og praktisk på et højt fagligt niveau,” siger Niels Yde og tilføjer, at der er gode muligheder for lærepladser til både EUX-elever og EUD-elever, der kan og vil deres fag. 

Godt samarbejde med grundskolen

Alle uddannelserne på Learnmark Horsens har i mange år haft et godt samarbejde med grundskolerne i både Horsens og Hedensted. Her får grundskoleeleverne gennem fx innovations-valgfag og Det rullende Learnmark, hvor Learnmark-elever underviser grundskoleelever, førstehåndserfaringer med forskellige ungdomsuddannelser. Det kan være en af årsagerne til, at flere har fået øjnene op for de tekniske erhvervsuddannelser. 

”Vejledning om uddannelsesvalg er en fælles opgave mellem kommunerne og ungdomsuddannelserne, hvor fokus bør være på, at grundskoleeleverne træffer deres uddannelsesvalg på et kvalificeret grundlag. Derfor er Learnmarks mangeårige samarbejde med grundskolerne om netop uddannelsesvalget uvurderligt. Det er vigtigt, at eleverne har kendskab til hele rækken af uddannelser, så det ikke bliver et unuanceret automatvalg,” pointerer direktøren. 

Færre voksne

Antallet af nye elever mellem 18 og 24 år, der starter på grundforløb 2 (GF2) i august, er faldet i forhold til sidste år. Det kan der ifølge Niels Yde være flere forklaringer på. En af årsagerne er formodentlig den gunstige økonomi, som giver travlhed i virksomhederne, der ansætter ufaglærte for at kunne følge med ordrene.