Markant stigning i antallet af elever inden for bygge og anlæg

06. august 2020

Med en stigning på næsten 160 procent i antallet af unge og voksne, der 10. august starter på tømreruddannelsen på Learnmark Tech, bliver der trængsel i værkstederne. Også på uddannelserne til fx murer og struktør og grundforløb 1 er der en øget interesse.

De store tømrerhaller på Learnmark Tech bliver fyldt med duften af friske høvlspåner og lyden af skruemaskiner, når 44 nye tømrerelever på grundforløb 2 starter den 10. august 2020. Det er en markant stigning i forhold til tidligere år og en stigning på 159 procent i forhold til samme tidspunkt sidste år. 

Interessen for at uddanne sig til murer, struktør og stenhugger er også steget siden 2019, og dermed er der ifølge Kim Clausen, afdelingschef på Learnmark Tech, elevfremgang på de fleste uddannelser inden for bygge- og anlægsbranchen i forhold til sidste år.

Antallet af unge og voksne, der ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, har på landsplan og i Horsens været dalende de seneste år. I år oplever vi en øget interesse inden for byggeri, og det er der helt sikkert mange årsager til. En af dem kan være, at der er lærepladser til alle dem, der kan og vil her i Horsens-området – det er der i øvrigt også for dem, der vil være fx VVS-installatører og elektrikere.

Kim Clausen, afdelingschef på Learnmark Tech

Behov for kvalificeret arbejdskraft

Kenn Lind, ejer af tømrerfirmaet Henning Lind A/S og Dansk Byggeris repræsentant i Learnmark Horsens’ bestyrelse, ser frem til flere medarbejdere i bygge- og anlægsbranchen.

Der er meget travlt i byggeriet i øjeblikket, og der er et stort behov for kvalificeret arbejdskraft. Der vil derfor helt naturligt blive skabt flere lærepladser, for det er en god måde for virksomhederne at sikre arbejdskraften på. Samtidig tror jeg også, at det stigende ansøgertal til erhvervsuddannelserne er et udtryk for den fælles indsats som erhvervslivet, politikere og skoler har gjort i mange år for at få flere til at uddanne sig til fx tømrer og struktør.

Behov for kvalificeret arbejdskraft Kenn Lind, ejer af tømrerfirmaet Henning Lind A/S og Dansk Byggeris repræsentant i Learnmark Horsens’ bestyrelse

Stigning i antallet af indgåede lærepladsaftaler

Fra midten af marts til udgangen af april 2020 blev der indgået 2.149 lærepladsaftaler i Danmark, hvor der i samme periode sidste år blev indgået 4.270 af slagsen. Lokalt i Horsens og omegn var tendensen modsat. I perioden 1. januar til 2. juni 2020 blev der indgået 92 aftaler om praktikpladser på Learnmark Tech, og det er en stigning på 29 procent i forhold til 2019. 

På struktøruddannelserne på Learnmark Tech havde fx alle 36 elever en læreplads, da de i juni afsluttede grundforløb 2. Gennem de seneste år er antallet af elever på struktøruddannelserne steget, og derfor igangsætter Learnmark Tech nu byggeriet af en ny struktørhal til undervisningsbrug. 

Også flere elever på grundforløb 1

Med 190 elever, der starter på grundforløb 1 på Learnmark Tech, er der for tredje år i træk en stigning i elevantallet. Det er en fordobling af ansøgertallet til de tekniske erhvervsuddannelser fra unge, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, siden 2017.