Markant stigning i antallet af nye HTX-elever på Learnmark Gymnasium

På Learnmark Gymnasium starter 142 nye HTX-elever den 14. august. Det er en 34 procent flere i forhold til sidste år. På Learnmark Tech og Learnmark Business er der i løbet af sommerferien kommet mange tilmeldinger til både de tekniske og merkantile erhvervsuddannelser.

10. august 2017

På Learnmark Gymnasium starter 142 nye HTX-elever den 14. august. Det er 34 procent flere i forhold til sidste år. På Learnmark Tech og Learnmark Business er der i løbet af sommerferien kommet mange tilmeldinger til både de tekniske og merkantile erhvervsuddannelser. 

Når Sune Agger, rektor på Learnmark Gymnasium HHX og HTX, den 14. august tager imod gymnasieeleverne, er der mere end en tredjedel flere nye HTX-elever i forhold til sidste år. Det er ifølge rektoren det største antal nye HTX-elever nogensinde i Horsens. 

”Jeg glæder mig til at byde alle vores elever, nye som kendte, velkommen til et nyt skoleår, hvor vi sætter elevrekord med samlet 930 elever på Learnmark Gymnasium HHX og HTX. Jeg er særligt glad for, at vi i år kan tage imod 142 nye HTX-elever, som er en stigning på 60 procent i forhold til 2014, hvor HTX flyttede ind i de nye værksteder og laboratorier på Stadionsvej,” siger Sune Agger. 

Årsager til øget interesse for HTX

Der er mange faktorer, der spiller ind i de unges uddannelsesvalg, men rektoren har forskellige bud på, hvad årsagerne til den øgede HTX-interesse kan være. 

”Jeg tror på, at vores nye undervisnings- og faglokaler med moderne teknologi kan være en af årsagerne til væksten. Her har eleverne gode muligheder for at arbejde med deres projekter, hvor de afprøver teorien i praksis. Flere og flere får også øjnene op for vores IT-studieretninger og studieretningerne med blandt andet bioteknologi og fysik, som er oplagte, hvis man vil læse videre til fx læge,” fortæller rektoren. 

Han anerkender samtidig det arbejde, som underviserne hver dag leverer på et højt fagligt niveau og med stor interesse for elevernes trivsel. 

Største optag på Learnmark Business

Ansøgningerne til uddannelserne på Learnmark Business er i løbet af sommerferien strømmet ind, og der starter i alt 245 nye elever på Business-uddannelserne. Det er det største antal i flere år, og uddannelsesleder Lars Henrik Poulsen, som har samtaler med næsten alle nye elever, fortæller, der er brug for unge med en merkantil erhvervsuddannelse. 

”Antallet af elever, der vælger EUX-Business direkte fra grundskolen, er næsten fordoblet siden uddannelsens start i 2015. Derudover ser vi en stigende interesse for HG-Business fra unge op til 25 år, som enten ønsker at uddanne sig inden for fx detail eller kontor. Der er brug for de unge, og deres karrieremuligheder inden for detail, handel og administration er særdeles gode,” siger Lars Henrik Poulsen. 

Stor interesse for uddannelser inden for byggeri

I løbet af sommerferien har 55 tilmeldt sig grundforløb 2 på Learnmark Tech. Det betyder, at der alt i alt starter 272 nye elever på de tekniske erhvervsuddannelser. Det er ifølge afdelingschef Kim Clausen en positiv udvikling. 

”Mere end 80 af de nye elever har valgt en uddannelse inden for byggeri, og det er godt for det lokale erhvervsliv, som efterspørger kvalificeret arbejdskraft. Der er behov for endnu flere unge – også i fx industrien og inden for hotel og restaurant,” understreger Kim Clausen. 

Grundforløb 2 er blandt andet for de, der har afsluttet grundskolen for mere end 14 måneder siden. De er efter 20 skoleuger klar til at fortsætte i en læreplads i en virksomhed.