Nordic@BETT og SubReader gav bud på fremtidens læring

06. februar 2017

Den nordiske event Nordic@BETT på det årlige BETTshow i London var igen i år en stor succes med mere end 700 deltagere. Denne gang var det digital dannelse i ungdomsuddannelserne i de nordiske lande, der var på programmet for eventen, der er støttet af Nordisk Ministerråd. 

På Nordic@Bett den 26. januar gav elever og lærere fra ungdomsuddannelserne såvel som forskere og repræsentanterne for de nordiske landes ministerier deres bud på, hvordan digital dannelse og fremtidens læring vil tage sig ud set i lyset af den teknologiske udvikling. 

Finland, Sverige, Norge og Danmark havde alle elever med fra ungdomsuddannelserne, som præsenterede egne erfaringer med innovative læreprocesser, hvor digitale kompetencer som fx robotproduktion og programmering udgjorde en vigtig kerne. Alexander Gram Jensen, Kristoffer Strube Græm og William Nyby Pedersen fra Learnmark Gymnasium HTX i Horsens og Anders Bredgaard Thuesen fra Rybners STX i Esbjerg samt Learnmarks direktør Niels Yde udgjorde det danske bidrag. 

De fire 3.g. elever præsenterede de overvejelser, udfordringer og nødvendige kompetencer, der har ført til udvikling af deres App, ”SubReader”, som hjælper ordblinde med at få oplæst undertekster på film og TV. Og netop entreprenørskab har været vigtig for deres succes – det at de har skullet lære og knokle med et virkeligt mål for øje, hvor konteksten ikke ”bare” har været skolens lukkede virkelighed. De fire elever har bl.a. vundet EM i entreprenørskab 2016 med projektet. 

Learnmarks direktør fortalte, at skolen bevidst søger at skabe et godt og motiverende læringsmiljø for projekter, hvor det teknologiske og det kommercielle kan gå hånd i hånd – på tværs af fx HTX og HHX. 

At udnytte teknologi til at angribe og løse virkelige problemer kunne både forskere og repræsentanter fra landenes ministerier hurtigt blive enige om er en god vinkel på relevant læring. Dette blev ligeledes underbygget af den aktuelle NMC Technology Outlook-rapport om de nordiske lande, der blev præsenteret til eventen.

Rapporten understreger, at man i Norden ønsker at koble teknologibrug med læreprocesser, hvor eleverne er aktive, involverede og eksperimenterende og nævner bl.a. programmering som en vigtig fremtidig trend.

Artiklen er bragt efter aftale med STIL

SubReader holder oplæg til Nordic@BETT