Ny Learnmark-bestyrelse i arbejdstøjet

03. juli 2018

Den nye bestyrelse for Learnmark Horsens har afholdt sit første bestyrelsesmøde. Forude venter fire begivenhedsrige år med særligt en stor beslutning: Skal skolen være en del af Campus Horsens? 

Der var både nye og kendte ansigter, da Hans A. Sørensen, bestyrelsesformand for Learnmark Horsens, bød velkommen til det første bestyrelsesmøde i en ny fireårig periode. Det giver ifølge formanden god dynamik i en bestyrelse. 

”Det er godt at have en del af bestyrelsen, som kender skolen gennem flere års samarbejde med ledelsen, og som kan trække på deres erfaringer i bestyrelsesarbejdet. Samtidig er det også vigtigt at få nye vinkler og pointer på vores arbejde, så vi i fællesskab sikrer en ambitiøs og fremtidssikret strategi for en af byens store uddannelsesinstitutioner,” siger Hans A. Sørensen, som har været bestyrelsesformand siden fusionen i 2011. 

Campus-beslutning

I den forrige bestyrelsesperiode besluttede bestyrelsen, at Learnmark Horsens skal arbejde henimod at blive en del af Campus Horsens. Både bestyrelsesmedlemmer og skolens daglige ledelse har fulgt campus-planerne tæt, og bestyrelsens største og vigtigste beslutning bliver derfor uden tvivl, om Learnmark Horsens skal være en del af campusmiljøet. 

”Vi arbejder målrettet mod at blive en aktiv del af det nye uddannelsesmiljø i Horsens. Det kommer ikke kun skolens elever til gode, for jeg er af den overbevisning, at Learnmark Horsens også kan bidrage aktivt til et højt fagligt studiemiljø og et attraktivt ungdomsmiljø ved Campus,” understreger bestyrelsesformanden. 

Foreløbig arbejder bestyrelsen og ledelsen med forskellige scenarier for at blive en del af Campus Horsens. Ud fra blandt andet muligheder for salg af bygningerne på Strandpromenaden 4c og Stadionsvej 2 skal bestyrelsesmedlemmerne tage den endelige beslutning, om en stor del af skolens uddannelser skal flytte til undervisningsmiljøet tæt på Horsens Banegård. 

Fokus på efteruddannelse

Efteruddannelse af egnens beskæftigede og ledige har også bestyrelsens opmærksomhed. Her er Hans A. Sørensen særligt spændt på udfoldelsen af trepartsforhandlingerne, som betyder bedre rammer og vilkår for AMU – arbejdsmarkedsuddannelserne. 

”Efteruddannelsesområdet er konjunkturfølsomt og tæt knyttet til erhvervslivet i skolens nærområde. Derfor er det vigtigt, at vi som bestyrelse også har fokus på, hvordan Learnmark Horsens bedst efterkommer erhvervslivets behov for kompetenceudvikling,” fastslår han.

Forretningsudvalget: Anne Lene Løvbjerg, Hans A. Sørensen og Bo Ulsøe

BESTYRELSEN PÅ LEARNMARK HORSENS 1. MAJ 2018 – 30. APRIL 2022 

 

 • Hans A. Sørensen, bestyrelsesformand
  fagforeningsformand 3F Horsens og omegn - udpeget af 3F Horsens og Omegn
 • Bo Richard Ulsøe, næstformand
  Direktør Blunico A/S – udpeget af Arbejdsgiverne
 • Anne Lene Løvbjerg - medlem af forretningsudvalget
  Byrådsmedlem Venstre - udpeget af byrådet, Horsens Kommune
 • Ole Kjær
  fagforeningsformand HK Sydjylland – udpeget af HK Sydjylland
 • Bjarne Sørensen
  fagforeningsformand Metal Horsens – udpeget af Dansk Metal Horsens
 • Niels Celander
  Bygge- og anlægs-kontaktperson - udpeget af 3F Horsens og Omegn
 • Kenn Linn
  Tømrermester – udpeget af Dansk Byggeri
 • Claus Pedersen
   Direktør VP Maskinfabrik A/S – udpeget af DI
 • Jesper Due
  Adm. Direktør Løvbjerg – udpeget af Dansk Erhverv
 • Konstantin Lassithiotakis
  Direktør VIA Erhverv – udpeget af VIA University College
 • Nick Bruhn
  Underviser Learnmark Gymnasium HTX – medarbejderrepræsentant
 • Michael Rousing
  Underviser Learnmark Tech Byggeri - medarbejderrepræsentant
 • To elevrepræsentanter -  vælges efter sommerferien