Ny uddannelsesleder på Learnmark Gymnasium HHX og HTX

28. januar 2019

Lisbeth Mølgaard er pr. 1. januar 2019 ansat som uddannelsesleder på Learnmark Gymnasium HHX og HTX. Her indgår hun i et samlet lederteam med rektor og to andre uddannelsesledere. 

Lisbeth Mølgaard kommer fra en stilling på Aarhus Techs HTX-afdeling i Skanderborg, hvor hun siden 2012 har været uddannelsesleder. Forinden havde hun undervist i matematik, fysik og teknologi på Teknisk Gymnasium i Viby i 11 år. 

Hun blev i 1994 uddannet stærkstrømsingeniør og har siden 1996 undervist på HTX-uddannelsen. Derudover har hun en diplomuddannelse og en master i ledelse. 

Synergier på tværs af uddannelser

Uddannelseslederens motivation for at søge jobbet var, at hun ønskede at arbejde på et gymnasium, som dækker et bredt uddannelsesområde. Det gør Learnmark Gymnasium, der rummer både den merkantile og den tekniske studentereksamen. 

”Det giver så mange muligheder og nye synergier for både elever og undervisere, når man har de to gymnasieuddannelser under samme tag. Samtidig udvikler det kendskabet til hinanden på tværs af forskellige fagligheder og kulturer. Det vil jeg gerne være en del af, og jeg er glad for, at jeg som leder har kontakt til en stor og bred medarbejderstab.” 

Virkelighedsnær undervisning

For Lisbeth Mølgaard er fortællingen om de erhvervsgymnasiale uddannelser særlig vigtig. 

”Jeg er glad for det virkelighedsnære i de erhvervsgymnasiale uddannelser – at eleverne arbejder med problematikker fra enten deres egen eller virksomheder dagligdag. Det DNA giver fantastiske muligheder for at kombinere teori og praksis, så eleverne nemt kan se, hvad de skal bruge det, de lærer, til.” 

Lisbeth Mølgaard er 53 år og bosat i Flemming.