Nye linjer med fokus på højniveaufag og uddannelsesvalg

09. november 2018

Student 10 og Plus 10 er fra august 2019 to nye linjer på Step 10, som er Learnmark Horsens´ 10. klasse-tilbud. Her kan eleverne vælge linje, fag og brobygning efter deres individuelle ønsker og behov. 

Elever i 9. klasse, der er i tvivl om uddannelsesvalg, og som søger faglige udfordringer, kan fra august 2019 vælge den nye linje Student 10 på Learnmark Horsens. Her afslutter eleverne deres 10. klasse med fagene dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau, som er det gymnasiale startniveau. Derudover deltager de i et brobygningsforløb, der skal gøre dem klogere på deres uddannelsesvalg. 

Både indholdet i undervisningen, det faglige niveau og arbejdsmetoderne på Student 10 læner sig op ad 1. g

Tine Bay Rasmussen, uddannelsesleder Læs mere om Student 10
Illustration: Sorte citationstegn

Student 10 forbereder til gymnasiet

Ifølge uddannelsesleder Tine Bay Rasmussen giver den nye linje Student 10 et godt udgangspunkt for at starte på en gymnasieuddannelse efter 10. klasse. 

”På Student 10 tilrettelægger vi undervisningen, så eleverne er bedst muligt forberedt på den undervisning, der venter dem, når de starter på en gymnasial ungdomsuddannelse. Det betyder, at både indholdet i undervisningen, det faglige niveau og arbejdsmetoderne læner sig op ad 1. g,” fortæller Tine Bay Rasmussen. 

Eleverne på Student 10 deltager også i et talentforløb på Learnmark Gymnasium HHX og HTX, hvor de kan vælge mellem naturvidenskabelige fag og sprog, som de arbejder med på et gymnasialt niveau. Det giver dem endnu et indblik i undervisningens indhold og arbejdsmåder, som kan hjælpe dem til at vælge den uddannelse, der passer bedst til dem. 

Gym Crawl afklarer uddannelsesvalg

I løbet af Student 10 skal eleverne deltage i det udvidede brobygningsforløb Gym Crawl, hvor de får viden om alle fire gymnasiale ungdomsuddannelser (HHX, STX, HTX og HF), EUX-uddannelser og oplagte job og muligheder for videreuddannelse. 

”Vi ved, at mange unge er usikre i forhold til valg af uddannelse. Vi har flere års erfaring med brobygningsforløbet Gym Crawl, som giver eleverne en bred indsigt i alle de gymnasierettede uddannelser. På den måde får de et godt beslutningsgrundlag, når de midt i 10. klasse skal vælge ungdomsuddannelse,” siger uddannelseslederen. 

Step 10 har i flere år samarbejdet med VIA University College, og disse erfaringer vil Student 10 fremover trække på, så eleverne får perspektiv på, hvad de fx kan læse videre til efter gymnasiet. 

Det var godt at være på Gym Crawl, fordi vi skulle fordybe os. Det gjorde, at jeg blev afklaret i forhold til mit valg af ungdomsuddannelse.

Martinus, Step 10-elev
Illustration: Sorte citationstegn

Plus 10 for udvikling og opkvalificering

Linjen Plus 10 er for unge, der er i tvivl, om de skal vælge en erhvervs- eller gymnasierettet ungdomsuddannelse. På Plus 10 er der mulighed for at vælge fag på enten højt eller supplerende niveau, og man kan vælge mellem to forskellige brobygningsforløb: Prof-forløbet på 30 dage, hvor man bliver introduceret til erhvervsuddannelsernes fire hovedområder* og fordyber sig i et af dem, eller Gym Crawl. 

” Plus 10 er særligt god til de elever, der er meget i tvivl om uddannelsesvalg. Undervisningen og årets gang er tilrettelagt, så eleverne både får et godt fagligt grundlag til enten at starte på en erhvervs- eller gymnasieuddannelse og bliver afklaret i forhold til valg af ungdomsuddannelse,” fortæller Tine Bay Rasmussen. 

Kontakt for yderligere information

Tine Bay Rasmussen

Uddannelsesleder

Learnmark 10
T: +45 8816 3661 M: +45 4212 7222 E: tir@learnmark.dk