Nye midlertidige regler for transportbranchen

19. marts 2020

Midlertidigt ophør af forbud mod chaufførudlån og særlig forlængelse af kørekort, chaufføruddannelsesbevis, uddannelsesbevis og sikkerhedsrådgiverbevis

På baggrund af den særlige situation, vi er i lige nu, er der ændrede regler for transportsektoren – læs hele bekendtgørelsen på retsinformation.dk

§ 1

Man kan udlåne chauffører mellem virksomheder med tilladelse til godskørsel for fremmed regning.

§ 2

Udløber gyldighedstiden på et kørekort til kategori C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt på et kørekort til erhvervsmæssig personbefordring i perioden 1. marts til 30. april 2020, forlænges gyldighedstiden for disse kategorier til 31. august 2020

§ 3

Udløber gyldighedstiden for et chaufføruddannelsesbevis i perioden 1. marts til 30. april 2020, forlænges gyldighedstiden til den 31. august 2020

§ 4

Udløber gyldighedstiden for et uddannelsesbevis til fører af køretøjer til vejtransport af farligt gods i perioden 1. marts til 30. april 2020, forlænges gyldighedstiden til den 31. august 2020

§ 5

Udløber gyldighedstiden for et sikkerhedsrådgiverbevis i perioden 1. marts til 30. april 2020, forlænges gyldighedstiden til den 31. august 2020