Nye uddannelser på Learnmark Horsens

01. marts 2016

Learnmark Horsens og Teknisk Skole Silkeborg har netop indgået en samarbejdsaftale, hvor Learnmark Horsens fremover har ansvaret for at gennemføre undervisningen både på grundforløbet inden for Fødevarer, jordbrug og oplevelser og på efteruddannelsesområdet inden for køkken, hotel og restaurant.

Fordele

Teknisk Skole Silkeborg har i en årrække lejet sig ind i lokaler på Learnmark Horsens for at kunne udbyde grundforløbet inden for Fødevarer, jordbrug og oplevelser, men fra januar 2016 overgår aktiviteten til Learnmark Horsens. Det er der ifølge Niels Yde, direktør på Learnmark Horsens, mange fordele ved.

"Uddannelsen bliver mere fast forankret i Horsens, og samtidig kan vi styrke informationen om uddannelserne qua det gode samarbejde vi har med grundskolerne i Horsens Kommune og Hedensted Kommune. Der kan også være et godt perspektiv i på sigt at udvikle grundforløbet i samarbejde med Bygholm Landbrugsskole, som især kan byde ind med mange spændende vinkler inden for jordbrug," siger Niels Yde.

Styrker samarbejdet

Aftalen om overdragelse af uddannelserne styrker også samarbejdet mellem Learnmark Horsens og Teknisk Skole Silkeborg.

"Mens eleverne går på grundforløb 2 på Learnmark Horsens, får de mulighed for at deltage i et fem ugers talentprogram på Teknisk Skole Silkeborg, hvor de får yderligere udfordringer inden for deres fagområde. Derudover kommer Learnmarks lokalkendskab og Teknisk Skole Silkeborgs branchekendskab bedre i spil i forhold til at udbyde efteruddannelse inden for området," fortæller Niels Yde. 

FAKTA

Nye grundforløb på Learnmark Horsens:
• Grundforløb 1: Fødevarer, jordbrug og oplevelser
• Grundforløb 2: Kok, ernæringsassistent, cater, smørrebrødsjomfru eller tjener

Hovedforløbet udbydes fortsat af Teknisk Skole Silkeborg.

Undervisningen på de nye grundforløb foregår på Learnmark Tech, Vejlevej 150, Horsens.

En erhvervsuddannelse består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet foregår på en erhvervsskole, mens hovedforløbet primært foregår i en virksomhed med kortere skoleforløb.

Learnmark Horsens udbyder i forvejen:
• Grundforløb 1 inden for Teknologi, byggeri og transport og Kontor, handel og forretningsservice
• Grundforløb 2 inden for en lang række uddannelser inden for teknologi, byggeri, transport, kontor og handel.

Åbent hus 31.01 (89).JPG
Åbent hus 31.01 (98).JPG