Rekordoptag på Learnmark Gymnasium HHX

11. marts 2020

Med en fremgang på 21 procent i forhold til samme tidspunkt sidste år har Learnmark Gymnasium HHX sat rekord i antallet af ansøgere til den merkantile studentereksamen. Også erhvervsuddannelserne på Learnmark Horsens oplever vækst i antallet af ansøgere.

Flere og flere unge i Horsens og omegn vil dygtiggøre sig inden for økonomi, marketing, innovation, sprog og globalisering. Det viser de aktuelle ansøgertal til Learnmark Gymnasium HHX, hvor 288 unge fra 9. eller 10. klasse på nuværende tidspunkt har søgt om optagelse på uddannelsen. Det er en markant fremgang i forhold til samme tidspunkt sidste år, hvor 238 unge havde søgt om optagelse. 

Stigningen i antallet af elever på Learnmark Gymnasium HHX har ifølge Niels Yde, direktør på Learnmark Horsens, været stigende siden 2017, hvor 192 unge søgte om optagelse på byens merkantile gymnasium.

Der er helt sikkert mange årsager til, at antallet af ansøgere til HHX er steget markant de seneste år, men en af årsagerne er, at uddannelsens fag og undervisningens indhold relaterer sig meget til den verden, vi lever i. Eleverne samarbejder med virksomheder, og mange prøver at starte deres egen, mens de er elever hos os. De oplever, at det, de lærer i undervisningen, har værdi i forhold til fremtidige studier og jobs.

Niels Yde, direktør på Learnmark Horsens

Sprog og globalisering

HHX er også den eneste gymnasieuddannelse, hvor alle elever afslutter engelsk på gymnasiets højeste niveau, A-niveau. Derudover kan eleverne vælge mellem fire andre fremmedsprog: Kinesisk, fransk, tysk og spansk, der alle kan vælges på A-niveau.

Viden om sprog, globalisering og andre kulturer er vigtig, hvis man drømmer om en uddannelse inden for fx økonomi og salg. Det kan være en af årsagerne til, at kombinationen af sprog på højt niveau og økonomiske fag er særligt attraktiv for de unge.

Niels Yde, direktør på Learnmark Horsens
Illustration: Jordklode -man kan se nord og sydamerika

Antallet af ansøgere på Learnmark Gymnasium HTX er på samme niveau som 2018 med 111 ansøgere dags dato.

Yderligere vækst på erhvervsuddannelserne

På Learnmark Tech har man de seneste to år oplevet en fordobling af ansøgertallet til de tekniske erhvervsuddannelser fra unge, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Og interessen for at uddanne sig til fx tømrer, elektriker eller struktør fortsætter. Dags dato er der 207 ansøgere, der kommer fra 9. eller 10. klasse, til Learnmark Tech mod 202 på samme tidspunkt sidste år.

Alt tyder på, at vores organisering af grundforløb 1, hvor eleverne afprøver de forskellige uddannelser i projekter, betyder, at flere søger mod en erhvervsuddannelse. Derudover er der i Horsens-området gode muligheder for at få en læreplads inden for stort set alle brancher. Det er med til, at trække flere unge til uddannelserne.

Niels Yde, direktør på Learnmark Horsens

Også på de merkantile erhvervsuddannelser på Learnmark Business oplever man en fremgang i interessen for uddannelserne til fx kontorassistent, handelsassistent og advokatsekretær. 

På Step 10, som er 10. klasse på Learnmark Horsens, er ansøgertallet på niveau med sidste år.