Stærkt samarbejde mellem grundskoler og ungdomsuddannelser

28. august 2017

Grundskoler i Horsens og Hedensted efterspørger ung til ung-undervisning i fx murer-matematik, innovation eller kemi i fødevarer.  Eleverne på Learnmark Horsens løser opgaven. 

En murer bruger Pythagoras´ læresætning om retvinklede trekanter, når han skal afsætte et hus. Derfor underviser murereleverne på Learnmark Tech eleverne i grundskolen i Pythagoras, så de får en forståelse for, at det, man lærer i matematikundervisningen, kan bruges i virkeligheden.  Det samme gør sig gældende, når eleverne fra Learnmark Gymnasium HTX underviser i kemi i fødevarer, og når eleverne fra Learnmark Business underviser i prisfastsættelse af varer ved hjælp af matematiske begreber. 

Konceptet hedder Det rullende Learnmark og bygger på ung til ung-undervisning, hvor skolens elever underviser i typiske fag fra deres uddannelse. I skoleåret 2017-2018 udbyder Learnmark Horsens 19 forløb i Det rullende Learnmark. Derudover er der speeddating-arrangementer og oplæg for forældre og lærere med fokus på fx uddannelsernes indhold, karrieremuligheder og ungdomsmiljø. 

Rekordstort og stærkt samarbejde

Learnmark Horsens har inden skolestart i august 2017 indgået 35 aftaler om ung til ung-undervisning med grundskoler i Horsens Kommune og Hedensted Kommune. Det er ifølge direktør Niels Yde det største antal aftaler, som er indgået inden skolestart, siden 2012, hvor skolen første gang udbød konceptet. 

”Jeg ser samarbejdet mellem grundskoler og ungdomsuddannelser som en gevinst for alle parter. Grundskoleeleverne får undervisning, der kobler teori og praksis, eller får undervisning i fagområder, der ikke typisk hører grundskolen til, og vores elever lærer meget af at formidle den viden, de får i fagene,” siger Niels Yde og tilføjer, at Learnmark Horsens efter skolestart har indgået endnu flere aftaler om ung til ung-undervisning. 

Fordele ved ung til ung-undervisning

Maria Friis Schmidt fra Højvangskolen underviser blandt andet på Art&Design-linjen, som er et valgfag fra 7.- 9. klasse på tværs af Dagnæs-, Bankager- og Højvangskolen også kaldet Sydbyens skoler. Hun har før sommerferien booket tre forløb til det kommende skoleår på 7. årgang, hvor HHX-elever underviser hendes elever i innovation. 

"Jeg oplever, at mine elever bliver topmotiveret, når der kommer fem unge mennesker fra HHX ind i lokalet. Gæste-undervisere er altid godt, men med ung til ung-undervisning er der bare helt særlige fordele. De taler de unges sprog, de klæder sig ens, og de unge fra HHX ved, hvordan det er at sidde på elevernes plads. Fra sidelinjen oplever jeg, at HHX-eleverne justerer undervisningen undervejs, så mine elever holder fokus og tør spørge, hvis der er noget, de ikke forstår,” fortæller Maria Friis Schmidt. 

Stolt lærer

Hun synes, at forløbet om innovation er godt, fordi det giver hendes elever nye værktøjer til at tænke kreativt og få flere idéer i forhold til de emner, de arbejder med. Særligt overrasket bliver hendes elever, når det går op for dem, at hele forløbet er en konkurrence, hvor den mest kreative, brugbare og funktionelle løsning belønnes foran hele klassen. 

”Jeg bliver faktisk lidt stolt, når jeg ser, hvordan eleverne arbejder sammen om at præsentere deres idé foran de unge dommere fra HHX, som giver respons og forklarer, hvorfor den ene gruppe vandt frem for den anden. Jeg tænker også, at Det rullende Learnmark er en god metode til at give eleverne en ekstraordinær oplevelse, som jeg kan henvise til i andre læringsforløb og sige: "Kan I huske... det var ligesom dengang, vi havde besøg fra Learnmark...?" Så selvom det er en udfordring, at være fluen på væggen, når HHX-eleverne tager over, så er det givet godt ud, fordi eleverne husker den her slags oplevelser, og det vi husker, lærer vi noget af,” understreger Maria Friis Schmidt.