Status på Learnmark Horsens´ campusplaner

20. februar 2019

I sidste uge bragte Horsens Folkeblad flere artikler om Horsens Kommunes plan om måske at flytte Langmarkskolen til Learnmark Horsens´ bygninger på Stadionsvej. Flytningen er en del af kommunens netop offentliggjorte udviklingsplan for Sundparken. 

Her kan du læse, hvor langt Learnmark Horsens er med planerne, og hvilken betydning, vi formoder, det får for vores elever. 

Beslutning om salg

Skolens bestyrelse har gennem længere tid arbejdet på at kunne realisere visionen om at samle skolens uddannelser på to adresser. Den eksisterende adresse på Vejlevej, hvor de tekniske erhvervsuddannelser og efteruddannelserne samles samt en ny adresse på campus ved banegården, hvor skolens øvrige uddannelser samles. 

For at vi kan gøre den ambition til virkelighed, kræver det, at vi får solgt bygningerne på Stadionsvej 2 og Strandpromenaden 4c til fornuftige priser. Målet er nemlig, at vi ikke ønsker at bruge flere penge på husleje og vedligeholdelse end vi gør i dag. 

Skolebyggeri kan uden store investeringer være svært at udnytte til andre formål. Derfor er vi glade for, at Horsens Kommune har bygningerne på Stadionsvej 2 med i deres overvejelser i forhold til Langmarkskolens fremtid. 

Vi vil derfor gerne indlede en dialog med Horsens Kommune om mulighederne for salg, men intet er endnu afgjort. 

Tidligst mulige flytning til campusgrunden

Skulle en aftale om salg af Stadionsvej 2 til Horsens Kommune komme i stand, vil en flytning fra Stadionsvej 2 til campusgrunden formodentlig ikke være en realitet før tidligst august 2024. 

Udviklingen på Horsens Havn kan medføre mere gunstige vilkår for salg af skolens bygninger på Strandpromenaden 4c. Her vil en fraflytning formodentlig også først være en realitet i august 2024. 

Tanken er også, at de tekniske erhvervsuddannelser skal knyttes an til campus. Hvordan det praktisk kan lade sig gøre, og hvordan det kan give mening, er vi langt fra færdige med at overveje endnu. 

Målet med at flytte til campusgrunden

Både skolens bestyrelse og skolens ledelse ser mange gode perspektiver i at flytte en stor del af uddannelserne til campusgrunden, hvor VIA University College og Social- og sundhedsskolen i øjeblikket er ved at bygge. 

Et samlet campus med flere uddannelsesinstitutioner, der både rummer ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, giver en unik mulighed for at samarbejde på tværs af uddannelser og for bedre at kunne udnytte fælles faciliteter. 

Derudover vil vi få undervisningslokaler, der er tilpasset nutidens og fremtidens undervisningsmetoder, der stiller store krav til fleksibilitet og mobilitet. 

Endelig er placeringen tæt på banegården attraktiv i forhold til at komme til skolen med offentlige transportmidler. 

Har du spørgsmål vedrørende ovenstående, er du velkommen til at kontakte skolen. 

Med venlig hilsen

Niels Yde, direktør