Step 10 hjalp Joan med at finde sin drømmeuddannelse

02. juni 2020

Inden Joan Jacobsen begyndte på Step 10, var hun usikker på, hvilken gymnasieuddannelse hun skulle vælge. I løbet af skoleåret har hun fundet sin drømmeuddannelse og har derudover udviklet sig meget socialt, fagligt og personligt.

Ved udgangen af 9. klasse besluttede Joan Jacobsen sig for at tage på Student 10, der er den gymnasieforberedende linje på Step 10 på Learnmark Horsens. Hendes mål var at udvikle sig fagligt, socialt og personligt, men også særligt at finde ud af hvilken ungdomsuddannelse hun skulle vælge.  En ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at hun langt fra er den eneste, der vælger at tage 10. klasse for at blive sikker i sit uddannelsesvalg. Ifølge rapporten ved 47 procent af de elever, der starter i 10. klasse, ikke, hvilken ungdomsuddannelse de skal vælge efter 10. klasse.

Jeg har vaklet mellem, om jeg skulle vælge STX eller HTX. Det er en stor beslutning, og brobygningen på gymnasierne har hjulpet mig meget til at finde ud, hvad den rigtige ungdomsuddannelse er for mig. Jeg er endt med at vælge HTX, efter jeg var i brobygning og hørte om linjen It og Kommunikation. Den lød lige som noget for mig!

Step 10-elev, Joan Jacobsen

Har udviklet sig personligt og socialt

I alt går der 118 elever på Step 10 i alderen 16-17 år. De lærer hinanden at kende på kryds og tværs, når de sammen har valgfag, er i brobygning og selvfølgelig på studieturen til London.  Resultaterne i rapporten viser, at inkluderende fællesskaber er en afgørende faktor for elevernes udbytte af 10. klasse, og det bekræfter Joan Jacobsen.

Jeg er blevet bedre til at tale med folk. Jeg tror, jeg har fået lettere ved det, fordi jeg har fået nogle gode venner, som er nemme at snakke med. Det er hyggeligt at gå her, og lærerne er dygtige og gode til at lytte til vores behov og ønsker.

Step 10-elev, Joan Jacobsen

Faglig forbedring

student 10 arbejder lærerne målrettet mod at forberede eleverne til en gymnasial uddannelse. Samtidig bliver der arbejdet mod at udvikle den personlige og faglige uddannelsesparathed. Mere end 60 procent af 10. klasse-eleverne oplever ifølge EVA-rapporten, at de forbedrer sig fagligt, og den statistik er Joan Jacobsen en del af.

Jeg synes, at jeg er blevet meget bedre. Det, tror jeg, de fleste bliver, hvis de tager et ekstra år, hvor de arbejder seriøst. Jeg kan se, at mine karakterer er steget. Det er virkelig fedt, og jeg er ikke i tvivl om, at Step 10 var det rigtige valg for mig. Jeg er meget mere klar til at begynde på gymnasiet nu!

Step 10-elev, Joan Jacobsen