Step 10 tilbyder højniveaufag og talentforløb fra august 2018

09. januar 2018

Elever på Step 10 kan fra det kommende skoleår blive yderligere fagligt udfordret gennem fag på højt niveau og gymnasierettede talentforløb. 

”Jeg valgte 10. klasse, fordi det skulle være en mere glidende overgang fra 9. klasse til 1. g. Havde jeg haft muligheden for at vælge dansk, engelsk eller matematik som højniveaufag, havde jeg helt sikkert gjort det.” 

Sådan siger Emilie Liv Stenkjær Berthelsen, der i øjeblikket går i 10. klasse på Step 10 på Learnmark Horsens. Netop muligheden for at blive udfordret fagligt og få større viden om undervisningen på forskellige gymnasiale ungdomsuddannelser er årsagen til, at Step 10 fra august 2018 tilbyder en særlig fagpakke med højniveaufag. 

Eleverne på Step skal fortsat vælge mellem linjerne GYM10 og EUD10, som hver især peger mod henholdsvis de gymnasiale ungdomsuddannelser HHX, HTX, STX og HF og erhvervsuddannelserne, men eleverne får ifølge afdelingschef Carsten Jakobsen flere muligheder for at sammensætte sit 10. klasse-forløb, når de fremover skal vælge to studiefag. 

”Vi vil gerne lave en fleksibel 10. klasse, som passer bedst til den enkeltes ønsker og behov. Derudover vil vi imødekomme elevernes ønske om at få flere faglige udfordringer i undervisningen. Derfor tilbyder vi højniveau i de tre grundfag. Her kommer eleverne til at arbejde med stof, som tager udgangspunkt i det gymnasiale C-niveau, eleverne møder i 1. g,” siger Carsten Jakobsen. 

Gymnasierettet talentforløb

GymCrawl er et brobygningsforløb for de Step 10-elever, der overvejer gymnasiet eller en EUX-uddannelse. Her bliver eleverne præsenteret for samtlige gymnasiale uddannelser og EUX-uddannelser i Horsens. Som supplement hertil deltager GYM10-eleverne i et talentforløb på Learnmark Gymnasium HHX og HTX, hvor de arbejder med konkrete gymnasieopgaver inden for sprog på HHX eller science på HTX. 

De nuværende Step 10-elever afsluttede umiddelbart før juleferien dette talentforløb, hvor HHX-eleverne arbejdede med fortolkning og sproganalyse af danske nytårstaler og en engelsk tekst af virksomhedsentreprenøren Richard Branson. HTX-eleverne arbejdede blandt andet med emnet alkohol, hvor de ud fra teori skulle lave forsøg og skrive en kort rapport. Derudover arbejdede de med dataindsamling og matematisk bearbejdning af data. 

”Jeg fulgte talentforløbet på HHX og er glad for, at vi havde god tid til at arbejde i dybden med et emne. Vi havde fået lektier for til den første dag, og vi havde også lektier for til dag to. Nu har jeg en god fornemmelse af, hvordan niveauet og undervisningsformen er i 1. g,” fortæller Emilie Liv Stenkjær Berthelsen. 

Supplerende fag, fortsætterfag og nye fag

De kommende Step 10-elever kan også vælge fortsætterfagene fysik/kemi og tysk og supplerende dansk, matematik og/eller engelsk fra sommerferien. De supplerende fag er målrettet de elever, der har faglige huller eller behov for ekstra træning af færdigheder. 

Derudover kan eleverne også vælge studiefag, som de fleste ikke tidligere har haft i grundskolen. Det er fx spansk for begyndere, markedsføring og innovation, psykologi og filosofi, adventure og idræt, sundhed og sociale forhold, håndværk og design samt teknologi og kommunikation.

 ”Dansk, engelsk, matematik og samfundsfag er obligatoriske fag for alle elever. Ønsker eleverne at prøve nye fag, har de gode muligheder for at afprøve deres interesser inden for mange forskellige fagområder og arbejdsmetoder,” understreger Carsten Jakobsen.

Se listen med alle fag på Step 10

 • Obligatoriske fag

  Som elev på Step 10 skal du have fire obligatoriske fag på 10. klasseniveau:

  • Dansk
  • Engelsk
  • Matematik
  • Samfundsfag

  Derudover skal du vælge to studiefag, som hver fylder tre klokketimer om ugen i dit skema.

 • Højniveau engelsk

  Faget er for dig, der elsker sprog og gerne vil udfordres både mundtligt og skriftligt på engelsk.

  Vi forventer, at du deltager aktivt og har lyst til og mod på at sige noget på engelsk både i par, grupper og foran hele holdet. 

  Vi arbejder fx med:

  • Litterære værker på originalsprog
  • Udvide og variere ordforråd
  • Intonation
  • Creative writing.
 • Tysk

  Skal du videre på en gymnasial ungdomsuddannelse eller en erhvervsuddannelse? Så vil tysk være et naturligt valg for dig.

  Tysk er ikke kun et fag på de gymnasiale ungdomsuddannelser, det er også en fordel at have viden om sproget på flere erhvervsuddannelser. I faget klargør du dig til videre uddannelse med afsæt i dit nuværende niveau. Du har lyst til at blive bedre til at læse, skrive og tale tysk.

  Vi arbejder fx med:

  • Grammatik
  • Læsning af skøn- og faglitteratur på tysk
  • Kulturforståelse og formidling
  • Forberedelse til sommerens prøver i faget for de elever som ønsker at gå til prøve

  Faget bygger ovenpå undervisningen fra grundskolen, og ved skoleårets afslutning er der mulighed for at gå til mundtlig og skriftlig prøve på FP10-niveau hvis du ønsker det.

 • Supplerende engelsk

  Faget er for dig, der har lyst til og brug for at få styrket dine engelskkundskaber. Du skal være parat til at udfordre dig selv både mundtligt og skriftligt, og du skal være indstillet på at gøre en indsats skriftlig og mundtligt. Du skal være opmærksom på at vælger du supplerende engelsk, får du mange engelsktimer på skemaet.

  Vi arbejder fx med:

  • Basis grammatik
  • Mundtlighed
  • Mindre skriftlige fremstillinger
  • Forståelse
  • Ordforråd.
 • Interessefag

  På Step 10 kan du også vælge et eller flere studiefag, som du ikke har haft før. Vælg mellem:

  Spansk for begyndere
  – for dig, der påtænker at vælge spansk på en gymnasial ungdomsuddannelse og ønsker et forspring. Eller for dig der gerne vil lære rejsespansk.

  Markedsføring og innovation
  – for dig, der kan lide at få idéer til fx nye produkter eller arrangementer, og dig, der interesserer sig for, hvordan man bedst markedsfører et produkt til forskellige målgrupper.

  Psykologi og filosofi
  – for dig, der er optaget af de store spørgsmål og af, hvordan og hvorfor vi tænker og handler, som vi gør.

  Adventure og idræt
  – for dig, der gerne vil bevæge dig udendørs og indendørs. Du har lyst til fx at køre mountainbike, klatre, spille bold og windsurfe.

  Musik og sammenspil
  – for dig, der kan lide at synge eller spille et instrument sammen med andre – og måske optræde til fællessamlinger på Step 10.

  Håndværk og design
  – for dig, der er kreativ og kan lide at arbejde med forskellige materialer som fx metal, træ og stof. Du arbejder selvstændigt, hvor du selv styrer din arbejdsproces fra idé til færdigt produkt.

  Sundhed og sociale forhold
  – for dig, der er optaget af sundhedsfaglige og sociale forhold – både på hverdagsplan og i samfundet.

  Teknologi og kommunikation
  – for dig, der kan lide at arbejde ’i skyen’ og helt nede på jorden. Du arbejder med fx medieproduktioner, hjemmesider, computerspil og filmproduktion.