Syriske flygtninge starter deres uddannelse på Step 10

22. december 2016

Horsens Kommune og Learnmark Horsens har indgået en aftale om undervisning af flygtninge mellem 15 og 18 år. De følger undervisningen på Step 10, hvor de sammen med de øvrige 10. klasse-elever er godt på vej til en ungdomsuddannelse. 

Siden august 2016 har 11 unge flygtninge primært fra Syrien gået i skole på Step 10 – 10. klasse på Learnmark Horsens. Målet for de fire drenge og syv piger er ifølge Helle Balleby, afdelingsleder på Step 10, at de til sommer kan gennemføre folkeskolens prøver i dansk, engelsk og matematik. 

De unge er visiteret til Step 10, fordi de har en skolebaggrund, der gør, at de både sprogligt og fagligt kan gå til afgangsprøverne med henblik på at starte på en ungdomsuddannelse. Ud over undervisningen i grundfagene får de syriske flygtninge også undervisning i faget NewLife, hvor de lærer om dansk kultur og det danske samfund. 

”Learnmark Horsens vil gerne hjælpe og tage et socialt ansvar, hvor vi kan, så vi sagde naturligvis ja, da Horsens Kommune henvendte sig. Vi tror på, at de unge syrere hurtigere bliver integreret, når de er en del af ungdomsmiljøet på Step 10. Det går godt, og jeg fornemmer, at de er glade for at være her. De øvrige elever på Step 10 har også taget godt imod dem, og de er blevet meget klogere på, hvad det vil sige, at komme fra et land i krig,” fortæller Helle Balleby. 

Ambitioner

Mange af de syriske elever har ambitioner om at komme i gymnasiet, og de knokler for at nå det mål. 

”Deres danske sprog udvikler sig dag for dag, de kæmper og rykker fagligt. De, der har været i Danmark mere end et år, skal nok komme i mål til sommer, mens de, der kun har været her siden maj, har brug for noget mere undervisning. Jeg håber, at de kan få et ekstra år i 10. klasse, så de får et godt fundament til at starte på en ungdomsuddannelse,” forklarer Helle Balleby.

Klassekammerater hjælper med sproget

De to 17-årige piger Sewar og Vian har været i Danmark i henholdsvis 2 år og 1½ år. Før de kom på Step 10, har de lært dansk på sprogskolen, og begge har en drøm om at starte på HF efter sommerferien. 

De fortæller begge to om, at det i starten var svært at følge med i undervisningen, men at de både har fået god hjælp af klassekammerater og lærere. 

”Jeg kan forstå meget, men det kan nogen gange være svært at svare på et spørgsmål, fordi jeg ikke ved, hvordan jeg skal sige det. Jeg var i starten meget genert, og det var svært at være sammen med danske unge, fordi jeg ikke kunne sproget og kendte de danske traditioner så godt. Det går heldigvis meget bedre nu, og vores klassekammerater og lærere er søde til at hjælpe os, når vi ikke forstår,” fortæller Sewar. 

Vær åben og tal dansk

Vian har ikke gået i skole i 4 år, før hun kom til Danmark, og hun har derfor skullet genopfriske meget inden for fx matematik og engelsk. 

”Det sværeste ved at komme til Danmark har været at gå i dansk skole, men det går rigtig godt nu. Vi har et fag, der hedder NewLife, hvor vi lærer om dansk historie og kultur. Det minder om samfundsfag og er rigtig godt. Vi har fx været i Jelling, på Industrimuseet og Moesgaard Museum,” siger Vian, og hun har et godt råd til andre, der starter i en klasse uden at kende sproget: 

”Jeg er meget genert, og selv om jeg kender svaret, rækker jeg ikke hånden op. Mit råd til andre er, at de ikke skal gøre som mig. Det er nemmere, hvis man er åben og prøver at tale dansk, selvom man ikke kan sproget helt rigtigt.” 

Kulturforskelle

Forskellene på skolegang i Syrien og Danmark er store, og det har især været svært for eleverne at vænne sig til måden at arbejde på. 

”I Syrien har vi skullet lære meget udenad, man arbejder for detbmeste alene, og skriver altid i hånden. I Danmark skal man selv finde løsningen på opgaverne, man arbejder meget i grupper og bruger computeren hver dag. Vi har også skullet vænne os til, at man i Danmark har et meget mere afslappet forhold til lærerne, end man har i Syrien,” siger Vian.

Vian og Sewar arbejder flittigt på Step 10-torvet.