Tale til 142 dimittender på Learnmark Business: ”Vær modige, nysgerrige og eventyrlystne - nogle gange kommer en mulighed i forklædning

25. juni 2020

Traditionen tro var en repræsentant fra erhvervslivet inviteret til at holde årets dimissionstale på Learnmark Business. Den 25. juni 2020 holdt Rikke Mølgaard, der er HR Manager i Freja, talen til sommerens 142 dimittender. 

De hvide EUX-huer med røde og grå bånd og EUD-huerne med lilla bånd lyste op til sommerens dimission på Learnmark Business. I alt dimitterede 58 studenter fra EUX-Business, 46 fra EUD-Business og 38 afsluttede deres uddannelse inden for administration i offentlige eller private virksomheder. De blev fejret ved en klassevis dimission med taler, musikalsk underholdning, uddeling af eksamensbeviser, fagprøvepris og legater.

Samarbejde med erhvervslivet er en stor del af undervisningen på Learnmark Business, derfor holder en repræsentant fra erhvervslivet altid dimissionstalen. I år var det Rikke Mølgaard, der er HR Manager i Freja, der lykønskede dimittenderne med deres eksaminer, og hun satte i sin tale fokus på, hvor vigtigt det er at vælge en uddannelses- og jobretning, der motiverer.

Her tog Rikke Mølgaard udgangspunkt i sin egen snørklede vej fra student til jobbet som HR-chef i en stor transportvirksomhed. Talen var optaget på video, så den kunne blive vist til de klassevise dimissioner.

Jeg fortæller jer min historie, fordi I skal vide, det er okay, at I ikke kender jeres retning endnu. At det er okay at lave fejl og vælge om – også senere i livet. Se bort fra tallet på lønsedlen og fine titler – overhør andres forventninger og holdninger til, hvad I kunne, burde og skulle have gjort.

Rikke Mølgaard, HR Manager i Freja

Hun lagde i sin tale også vægt på, at man skal gribe de muligheder, der byder sig.

Lad være med at nøjes, men vær i stedet modige og nysgerrige og eventyrlystne. Hold fokus på de åbne døre og forpas ikke de muligheder, der falder jeres vej. Nogen gange kommer en mulighed i forklædning. Brug jeres netværk og vær ikke bange for at række ud for at bede om hjælp eller lave fejl. Der er masser af god læring i fejl, hvis I tackler dem rigtigt, og fejl vil gøre jer dygtigere og klogere.

Rikke Mølgaard, HR Manager i Freja