Tidligere HTX-elev hørte om sin drømmeuddannelse ved en tilfældighed

16. april 2020

Louise Christiansen er i dag ved at uddanne sig til landinspektør på Aalborg Universitet. Det var lidt af en tilfældighed, at hun hørte om studiet, men i dag er hun ikke i tvivl om, at det er den helt rigtige uddannelse for hende.

I august 2012 begyndte Louise Christensen i 1. g på Learnmark Gymnasium HTX. Hun havde valgt studieretningen teknologi og design og opgraderede matematik til a-niveau.

Jeg valgte den studieretning, fordi jeg efter folkeskolen trængte til at få nogle nye og mere kreative fag. I teknologi og design tænker man netop meget kreativt og går i dybden med at se på, hvorfor et enkelt produkt ser ud, som det gør. I teknologi arbejdede vi meget problemorienteret og fandt også på vores egne produkter. Jeg kan huske, at vi blandt andet arbejdede med nudging. Det, syntes jeg, var meget spændende.

Tidligere HTX-elev, Louise Christiansen.

Som gymnasieelev var Louise Christensen engageret i skolens ambassadørkorps, hvor hun repræsenterede gymnasiet til åbent hus og på uddannelsesmesser. Det sociale liv efter skoletid blev også brugt med vennerne fra gymnasieklassen til fredagsbarer og skolefester.

Jeg var glad for at gå på gymnasiet. Jeg tror, at jeg havde en god balance mellem det faglige og det sociale. Vi havde meget gruppearbejde, hvor jeg arbejdede sammen med andre, der var lige så investerede i det som mig. Skolen var også hyggelig på den måde, at man kendte de fleste. Jeg kunne rigtig godt lide fællesskabet, og fx de barer vi havde. Jeg har stadig kontakt med flere fra HTX. På landinspektøruddannelsen går der fx tre andre, der også har gået på Learnmark Gymnasium HTX.

Tidligere HTX-elev, Louise Christiansen
Illustration: Sorte citationstegn

Hørte om drømmeuddannelse ved en tilfældighed

Da Louise Christiansen blev student, tog hun et sabbatår, hvor hun arbejdede og rejste i Australien og New Zealand. Efter møderne med de fremmede kulturer og masser af oplevelser under fjerne himmelstrøg vendte hun hjem til Danmark. Her var det tid til at vælge uddannelse. Efter at have læst om diverse uddannelser valgte Louise Christiansen at tage til infomøde på Aalborg Universitet for at høre mere om uddannelsen By-, Energi og Miljøplanlægning.

 

Og så var der også én, der kom og fortalte om landinspektøruddannelsen. Hun solgte uddannelsen rigtig godt. Jeg havde egentlig set landinspektøruddannelsen i Aalborg Universitets uddannelsesguide, men jeg tænkte, at det nok havde noget med landbrug at gøre. Til infomødet blev jeg meget klogere. Noget af det, jeg blev fanget af ved uddannelsen, var, at der er elementer af både arkitektur, matematik, jura og ingeniør, som bliver kombineret i landinspektøruddannelsen. Jeg syntes, det var fedt med en bred uddannelse.

Tidligere HTX-elev, Louise Christiansen
Illustration: Sorte citationstegn

Landinspektøruddannelsen er den helt rigtige

I kombination mellem teori og praktik og med både indendørs- og udendørs-undervisning er Louise Christiansen ikke i tvivl om, at hun har taget det rigtige uddannelsesvalg. Hun går i dag på 8. semester på kandidaten Land Management, hvor særligt den juridiske del interesserer hende.

 

Jeg kan godt lide, at man kan undersøge, hvad der kan lade sig gøre – altså finde muligheder. Jeg havde en forelæser, der sagde, at det handler om, hvem, der kan hvad og hvor, og det kan jeg egentlig godt lide. Lige som på Learnmark Gymnasium HTX er det meget problemorienteret undervisning og også meget gruppearbejde. Det passer rigtig godt til mig.

Tidligere HTX-elev, Louise Christiansen

Snart færdiguddannet – hvad så?

Der er kun et år tilbage, før Louise Christiansen, hvis alt går efter planen, er færdiguddannet landinspektør. Hun planlægger at bruge det næste semester, 9. semester, på at tage et virksomhedsophold, inden hun skal skrive sit speciale.

Jeg vil gerne have noget mere praktisk erfaring. De sidste par år har jeg haft studiejob i landinspektørvirksomheden Lifa. Det har givet mig et indblik i arbejdsopgaver og arbejdsmiljø, som jeg godt kunne se mig selv i. I første omgang handler det jo bare om at prøve det af. Jeg er stadig på stadiet, hvor jeg gerne vil lære en helt masse og er nysgerrig.

Tidligere HTX-elev, Louise Christiansen
Illustration: Sorte citationstegn

Selvom det er spændende snart at være færdiguddannet og skulle have sit første fuldtidsjob, så bliver det svært for Louise Christiansen at undvære sine studiekammerater.

Det bliver meget mærkeligt. Jeg er lidt ambivalent. På den ene side glæder jeg mig til at kunne sige, at jeg kan noget. Og på den anden side er det et rigtig godt studie, så jeg kommer til at savne min hverdag - specielt i forhold til det sociale. Så skal man jo rigtigt ud og være voksen. Men det bliver selvfølgelig spændende at komme ud at bruge det, jeg har lært!

Tidligere HTX-elev, Louise Christiansen
Illustration: Sorte citationstegn