Travlhed i praktikcentrets virksomhed på Learnmark Business

14. november 2017

Dorin er kontorelev i indkøbsafdelingen i firmaet HOCAS, som sælger maling og malerartikler til malervirksomheder.  Hendes daglige opgaver er blandt andet at behandle indkomne ordrer, så de bliver oprettet i systemet og registreret på lageret, og at kommunikere mundtligt og skriftligt med andre virksomheder om tilbud på maling og malerartikler.

Firmaet HOCAS hører til i praktikcentret på Learnmark Business og er en simuleret virksomhed. Det mærker kontoreleverne ikke, fordi deres arbejdsopgaver svarer til de opgaver, de møder i en fungerende virksomhed.

”Jeg har travlt og skal arbejde koncentreret for at nå mine opgaver. En arbejdsdag går hurtigt, og jeg føler, at jeg arbejder i en rigtig virksomhed,” fortæller Dorin, som er udlært kontorassistent i februar 2019.

Godt samarbejde

Hun arbejder sammen med de øvrige syv medarbejdere i HOCAS, som er fordelt på fire afdelinger: Salg, indkøb, økonomi og sekretariat.  Antallet af medarbejdere i HOCAS varierer, da praktikcentret er en bufferordning for de, der søger elevpladser inden for administration. Elever i praktikcentret er i kortere og længere perioder også i praktik i virksomheder, men uanset antallet af medarbejdere skal de daglig opgaver løses.

”Jeg hjælper i de øvrige afdelinger, når der er nogle, der ikke er der. På den måde ligner det også en rigtig arbejdsplads. Opgaverne skal jo laves. Vi arbejder rigtig godt sammen på kontoret og har til fælles teambuilding-arrangementer lært hinanden rigtig godt at kende,” siger indkøbseleven.

En rigtig virksomhed

Praktikcentret på Learnmark Business startede i august 2017, og praktikcenterkoordinator Birgit Fogh Kofoed er glad for, at praktikcentret er kommet godt fra start.

”Det har været en spændende proces at starte både praktikcentret og vores virksomhed op fra de første idéer til i dag, hvor vi i fællesskab har fået skabt en velfungerende virksomhed. Den ligner virkeligheden meget, og den største forskel er, at alle ansatte er elever. Det har til gengæld den fordel, at de lærer at løse mange forskellige opgaver. I løbet af en arbejdsdag kan der være sidemandsoplæring af en elev, der er længere i uddannelsen, eller en af os vejledere, der er ansat i praktikcentret,” forklarer Birgit Fogh Kofoed.

Hver mandag er der kontormøde, hvor de ansatte i HOCAS følger op på fx omsætning, leverandørsamarbejde og budget.

Samarbejder med andre virksomheder

Praktikcentrets virksomhed HOCAS er en del af et større samarbejde mellem simulerede virksomheder på alle landets praktikcentre for kontoruddannelser. På den måde får praktikcentereleverne en reel viden om, hvordan virksomheder samarbejder og handler med hinanden.

”Målet er, at vi på sigt også skal samarbejde med det lokale erhvervsliv. Det kan være i forhold til kortere praktikophold i virksomhederne, eller eleverne kan færdiggøre deres uddannelse i en virksomhed,” siger praktikcenterkoordinatoren.

Sideløbende med arbejdet i HOCAS skal eleverne søge mindst fire elevpladser om måneden, for målet er, at de får en elevplads i en virksomhed. Derfor får eleverne også vejledning i, hvordan de skriver en god ansøgning, og hvordan de forbereder sig til en jobsamtale.

Navnet HOCAS

Eleverne i praktikcentret har selv valgt firmanavnet HOCAS og firmaets logo og designlinje. HOCAS er en forkortelse for House of Colour and Stuff og er inspireret af serien House of Cards.

Praktikcenter til artikel okt 2017 (1).JPG
Praktikcenter til artikel okt 2017 (7).JPG
Praktikcenter til artikel okt 2017 (5).JPG
Praktikcenter til artikel okt 2017 (6).JPG