Tre forslag til at øge og effektivisere arbejdsstyrken i byggebranchen

04. oktober 2018

Efteruddannelse af både byggeledere og administrativt personale kan være med til at afhjælpe udfordringerne med manglende arbejdskraft i byggebranchen. 

Ifølge tal fra Dansk Byggeri vil der i 2025 mangle 17.000 faglærte i bygge-, anlægs- og installationsbranchen, og mange virksomheder mangler allerede nu arbejdskraft.  Efteruddannelse og fokus på kontraktuddannelser kan ifølge Peter Hjortdal, uddannelsesleder på Learnmark Efteruddannelse, være en del af løsningen. 

”Når der ikke er flere ledige faglærte, må vi udnytte den eksisterende arbejdskraft bedre. Her tror jeg på, at efteruddannelse og AMU-kontraktuddannelser kan afhjælpe noget af problemet. På Learnmark Efteruddannelse har vi flere uddannelsestilbud, der kan imødekomme behovet, og vi er i gang med et udvikle endnu et forløb med efteruddannelse af administrativt personale, som jeg har fået gode reaktioner på,” siger Peter Hjortdal Andersen. 

Byggeledere med færre administrative opgaver

De senere år har byggelederne fået flere og flere administrative arbejdsopgaver. Det betyder, at de har fået mindre tid til at sikre driften og fremdriften på byggepladserne. Det kan ifølge Peter Hjortdal Andersen betyde blandt andet dyrebar spildtid på byggepladserne. 

”Vi er ved at udvikle et seks ugers uddannelsesforløb til ledige HK´ere eller HK´ere, der ønsker at efteruddanne sig. Målet er, at de skal overtage byggeledernes rugbrødsopgaver, så de kan bruge deres faglighed på byggepladserne,” siger han. 

Planen er, at uddannelsesforløbet skal opkvalificere deltagerne til at kunne udføre fx byggemødereferater, ajourføring af lovstof, bestilling af materialer, efterkalkulation og kvalitetssikring. Derudover arbejder uddannelseslederen på, at en del af forløbet kan afvikles som fjernundervisning. Målet er at udbyde forløbet, så det byggekyndige administrative personale kan varetage deres nye funktion, når forårets travlhed i byggebranchen kommer. 

Fokus på spild-spotting

I august bragte Mestertidende en artikel om, at håndværkere spilder omkring 66 procent af deres arbejdstid på byggepladsen. Tallet er baseret på et forskningsprojekt fra Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet. Efteruddannelse af byggepladsformænd og andre byggepladsansvarlige håndværkere kan være en af løsningerne til at minimere spildtiden. 

”Bedre koordinering mellem faggrupperne og bedre samarbejde og kommunikation mellem håndværkerne på byggepladsen er en del af undervisningen på vores kursus Byggepladsansvarlig håndværker. Her skal deltagerne blandt andet lære at have fokus på spild-spotting, som kan øge effektiviteten og i sidste ende bundlinjen,” siger Peter Hjortdal Andersen. 

Kurset Byggepladsansvarlig håndværker er planlagt som en kombination af fremmøde og fjernundervisning. 

”Vi har flere års erfaring med fjernundervisning på vores kloakmesteruddannelse, og disse erfaringer bringer vi videre ind i vores nye uddannelsesforløb for at gøre vores forløb mere fleksible og minimere transporttiden. Vi har i øjeblikket vores egne undervisere på efteruddannelse inden for netop fjernundervisning, så de er godt rustet til at varetage denne undervisningsform,” fortæller uddannelseslederen. 

AMU-kontraktuddannelser – en overset mulighed

Peter Hjortdal Andersen oplever, at mange virksomheder og jobcentre ikke er opmærksomme på de mange fordele, der er ved AMU-kontraktuddannelserne. Det er uddannelser, hvor unge og voksne på 1½ år bliver faglært nedriver, maskinfører, vejasfaltør, stilladsmontør, betonmager eller murerarbejdsmand. 

”Kontraktuddannelserne passer godt til dem, der vil være faglærte og dermed have større mulighed for at få bedre løn og jobsikkerhed. Samtidig er der på kontraktuddannelserne ikke de samme karakterkrav, som på de ordinære erhvervsuddannelser, og varigheden af kontraktuddannelserne kan være mere overskuelig. Kontraktuddannelserne er også en god måde for virksomhederne at få uddannet deres ufaglærte medarbejdere på,” pointerer Peter Hjortdal Andersen. 

Han anbefaler, at virksomheder, der ønsker at rekruttere og uddanne nye medarbejdere på en kontraktuddannelse, kontakter det lokale jobcenter eller den lokale ungeenhed i kommunen, for at komme i kontakt med mulige nye medarbejdere.