Udbytterigt ajourførings­kursus markerer 10 års jubilæum på nedriver­uddannelsen

08. februar 2017

Siden 2007 er 105 nedrivere blevet uddannet på Learnmark Horsens. 10 års jubilæet blev i januar 2017 markeret ved et succesfuldt ajourføringskursus for nedrivere fra hele landet. 

Om aftenen søndag den 22. januar 2017 mødtes 31 nedrivere fra hele landet i Horsens. Forude ventede en lækker middag på det lokale Hotel Danica og masser af tid til både at udveksle faglige erfaringer og hygge med gamle holdkammerater. 

Dagen efter deltog de alle i et tætpakket kursus, hvor de fik ajourført deres viden inden for faget. Richard Kristensen fra Dansk byggeri, nedbrydningssektoren, indledte kurset med at fortælle om den nyeste udvikling i nedriverbranchen, både politisk og lovgivningsmæssigt, den faglige udvikling, der har været i de 10 år, nedriveruddannelsen har eksisteret, og de overvejelser der lå til grund for at udvikle verdens bedste nedriveruddannelse. 

Det overordnede tema for kurset var støv, hvor forskellige oplægsholdere satte fokus på emnet, og der var god tid til gruppediskussioner. Som afslutning på dagen fik kursisterne mulighed for at få testet deres lungekapacitet af en lungesygeplejerske. 

Fællesskab og erfaringsudveksling

Blandt deltagerne var Troels Christensen, som er uddannet for to år siden og ansat som teamleder hos Nedrivningsaktieselskabet J. Jensen i Lynge. For ham har fællesskabet og erfaringsudvekslingen på både uddannelsen og kurset betydet meget. 

”Videndeling på tværs af virksomheder og med underviserne er noget af det, jeg har fået allermest ud af på både uddannelsen og ajourføringskurset. Og så er emnet støv et vigtigt emne at tage op, da det ofte er et tabubelagt emne i branchen. Vi går dagligt i støv, men tænker ikke nødvendigvis over det. Derfor er dette kursus relevant,” understreger Troels Christensen. 

Vi glemmer logoerne på tøjet

Vagn Christensen fra P. Olesen og Sønner A/S deltog også i ajourføringskurset. Han har været uddannet i syv år og er især glad for at have hørt om nye tiltag inden for sikkerhed i branchen. 

”Vi er en blanding af nyuddannede og uddannede med flere års erfaring, og vi har talt meget om værnemidler. Det er vigtig at dele erfaringer og viden med andre, og her på kurset glemmer vi logoerne på tøjet. Vi er medkursister og dialogen og det sociale samvær er vigtigt,” fortæller Vagn Christensen og opfordrer samtidig virksomhederne til at sende deres medarbejdere på fremtidige ajourføringskurser. 

En branche i forandring

På Learnmark Horsens er underviser Erik Urup Hansen også godt tilfreds med skolens første ajourføringskursus for uddannede nedrivere. 

”Nedriverbranchen flytter sig hurtigere end andre fag, og derfor er det vigtigt, at vi holder dialogen med de uddannede nedrivere ved lige. Dette kursus er faglig opkvalificering, samtidig med at det danner et stærkt netværk blandt branchens dygtige nedrivere,” fortæller Erik Urup Hansen. 

Ajourføringskursus hvert år

Tanken er, at Learnmark Horsens frem over udbyder kurset Ajourføring for nedrivere en gang om året. Hvert kursus vil stille skarpt på et aktuelt tema som fx miljøfarlige stoffer, bygningsundersøgelse eller arbejdsmiljø generelt. 

For Erik Urup Hansen er erfaringsudvekslingen også en vigtig del af både uddannelsen og kurset. 

”Kursisterne startede allerede under middagen med at dele erfaringer med hinanden. Det er kompetente folk, som vil faget, og jeg får som underviser også meget ud af at høre om deres hverdag, så vi hele tiden kan justere uddannelsens indhold i forhold til branchens behov,” siger han. 

Næste kursus i ajourføring for nedrivere bliver den 15. januar 2018. 

10 års jubilæet for nedriveruddannelsen bliver også fejret med virksomhederne ved næste svendeprøve den 25. september 2017. 

Kursusprogram – tema: Støv 

  • Richard Kristensen, Dansk Byggeri: Oplæg om nedrivningsbranchen før, nu og i fremtiden
  • Hans Jørgen Limborg og Anders Kabel, Team Arbejdsliv: Oplæg om forskningsprojekt om støv
  • Gruppearbejde med fokus på støv på nedrivningspladsen
  • Niels Mortensen, Stennevad A/S: Oplæg om krav til personlige værnemidler
  • Klaus Skjærlund, Lungeforeningen: Oplæg om lungerne, hvad de kan, og hvad der sker, når de ikke kan tåle mere
  • Lungesygeplejerske: Tilbud om lungefunktionsundersøgelse. 

Fakta om nedriveruddannelsen 

Learnmark Horsens er eneudbyder af nedriveruddannelsen, som er en AMU-kontraktuddannelse. Det betyder, at uddannelsen er sammensat af en række kompetencegivende kurser, samtidig med at deltagerne er ansat i en virksomhed. 

Nedriveruddannelsen er tilretteagt af Learnmark Horsens og Byggeriets Uddannelser og godkendt af 3F og Dansk Byggeris Nedrivnings- og miljøsaneringssektion. Uddannelsen er anerkendt på arbejdsmarkedet som kompetencegivende. 

Varighed og skoleophold

Uddannelsen til nedriver tager 1½ år og har 21 ugers skoleophold. 

På skolen får man viden om bygningskonstruktioner, sikkerhed, materialer, miljøforhold, maskinbetjening og værktøjers betjening. I skoleforløbet får man også certifikat til blandt andet stillads, asbest, PCB og epoxy. Derudover indeholder uddannelsen den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppen. 

Hvis man har mange års erfaring med nedrivningsarbejde, kan man måske få afkortet skoleforløbene. Det afgøres ved en personlig samtale og en efterfølgende kompetencevurdering. 

Mellem skoleperioderne arbejder man i virksomheden på lige fod med de øvrige medarbejdere. 

Optagelseskrav

Man skal være fyldt 18 år og have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. 

Økonomi

Der er mulighed for løntabsgodtgørelse i skoleperioderne. Hvis arbejdspladsen er omfattet af Dansk Byggeris overenskomst, er der mulighed for at søge tilskud fra uddannelsesfonden i henhold til gældende satser. 

Få mere at vide 

Få mere at vide om uddannelsen og jobmulighederne på www.bygud.dk eller hos