Uddannelsesvalg: Mor skal stille spørgsmål, men ikke give svarene

12. februar 2021

Susanne Tønder har fire børn, som har valgt vidt forskellige uddannelser. Gennem alle sine fire børns uddannelsesvalg har hun stået på sidelinjen og støttet, guidet og ikke mindst stillet spørgsmål.

Til sommer skal Susanne Tønders yngste datter begynde på en ungdomsuddannelse. Hun bliver den sidste i rækken af fire børn, som skal vælge ungdomsuddannelse. De større søskende har både gået på gymnasier og erhvervsuddannelse, mens den yngste har planer om at vælge EUX-landmand for at uddanne sig til dyrlæge.

Hvis alt går vel, så ender jeg med at have børn med meget forskellige uddannelser. Den ældste går efter at blive bygningskonstruktør, den næstældste jurist, min 17-årige vil være brolægger og den yngste dyrlæge. De er alle meget glade for deres valg. De har valgt efter, hvem de er og deres evner, og så er det jo også der, at uddannelsen og senere arbejdslivet bliver sjovt og interessant.

Susanne Tønder, mor til fire
Susanne Tønder - fortæller om, hvordan hun har talt om uddannelsesvalg med sine børn

Kender børnenes styrker og svagheder

Selvom Susanne Tønders fire børn er helsøskende og har fået samme opdragelse, er det under uddannelsesvalget blevet tydeligt, at det er fire forskellige individer, som ikke kan eller skal det samme. Men som søskende kan det være svært ikke at lade sig påvirke af de andres valg.

Et barn kan køre rene 12-taller, mens et andet har læseudfordringer. Derfor skal de selvfølgelig ikke alle sammen gå på gymnasiet, fordi de tror, at det er den eneste rigtige vej. Det er vigtigt, at de har valgt efter eget niveau og egne interesser. Man ønsker jo ikke for sine børn, at de kommer til at vælge noget, der er for hårdt, så de ender med at springe fra.

Susanne Tønder, mor til fire
Illustration: Sorte citationstegn

Stiller spørgsmål

Susanne Tønder har generelt den holdning, at børnene skal vælge, hvad de vil. Det vigtigste er, at de vælger en uddannelse. Hun er dog ikke bange for at blande sig, og hun lader ikke bare børnene vælge uden at få dem til at argumentere for deres valg.

Lige nu sidder vi og skal støtte vores yngste. Hun vil meget gerne være dyrlæge, men hun tænker en lidt anderledes vej, end jeg først havde tænkt. Hun vil have en EUX inden for landbrug, da det både er en praktisk og gymnasial uddannelse, som giver adgang til dyrlægestudiet. Her er det vigtigt for mig at sikre, at hun har tænkt det helt igennem, og derfor spørger jeg ind til, om hun så kunne forestille sig at lære noget om agerbrug og landbrugsmaskiner. Jeg siger ikke, at det er en dårlig vej. Men jeg stiller undrende og uddybende spørgsmål, som får hende til at se det brede billede. Men i sidste ende skal hun selvfølgelig gå med, hvad hun synes.

Susanne Tønder, mor til fire
Susanne Tønder - fortæller om, hvordan hun har talt om uddannelsesvalg med sine børn

Råd til andre

EUX, GF1, HTX, EUD, HF, HHX og STX – valgene er mange, og de mere end 100 forskellige ungdomsuddannelser kan være en jungle at finde rundt i, når man som forældre skal støtte op om sit barns uddannelsesvalg. Susanne Tønder, som snart har ført fire børn fra folkeskole til ungdomsuddannelse, har et par gode råd til andre forældre.

Kræv, at dit barn selv tager initiativ og sætter sig ind i sine muligheder.

Vi har stillet et helt klart krav til vores børn om, at de skal tage en uddannelse, så det har de aldrig været i tvivl om. Vi har derfor oplevet, at vores børn har været gode til at finde ud af, hvad de ville og har afsøgt deres muligheder.

Susanne Tønder, mor til fire

Vær ikke bange for at stille dybdegående spørgsmål.

Selvom dit barn er helt sikker i sit valg, så er det en god idé at spørge nysgerrigt ind til uddannelsen. På den måde kan du få dit barn til at reflektere en ekstra gang over, om det er det rigtige valg.

Susanne Tønder, mor til fire

Støt dit barns ideer og planer for uddannelsesvalg.

Når dit barn har lagt sig fast på sit valg, er det vigtigt, at du som forælder bakker op og støtter fuldt ud. Det er deres liv og deres valg.

Susanne Tønder, mor til fire