VEU-ansøgning er blevet lettere

20. januar 2016

I 2015 blev der søgt om VEU-godtgørelse til mere end 10.000 AMU-kursister på Learnmark Horsens. Derfor glæder vi os meget over de forbedringer på Efteruddannelse.dk, som nu gør det lettere og hurtigere at søge om VEU-godtgørelse

De væsentligste ændringer vedrørende VEU-ansøgning på Efteruddannelse.dk er:

Mere automatik

EfterUddannelse.dk husker nu endnu flere oplysninger fra tidligere VEU-ansøgninger, så du blot skal kontrollere, om oplysningerne stadig er korrekte:
•Når oplysninger er forudfyldt på baggrund af tidligere ansøgninger, står der: "Oplysningen er hentet fra en tidligere ansøgning om VEU-godtgørelse for samme kursist og samme virksomhed."
•EfterUddannelse.dk henter oplysninger fra den ansøgning, som er sendt senest. Du kan rette de forudfyldte oplysninger, hvis disse ikke er korrekte for den aktuelle ansøgning.

Mere hjælp til udfyldelse af VEU-ansøgning

Der er tilføjet ekstra hjælp til nogle af de spørgsmål, som typisk "volder problemer", bl.a. til:
•spørgsmålet "ansat mindst 14. dage forud for kursets start". Her er der tilføjet oplysning om, hvornår kursusstart er (dato), så man ikke behøver at tjekke dette i ansøgningsresuméet
•spørgsmålet "løn større eller mindre end godtgørelse". Her er der tilføjet oplysning om hhv. uge- og timesats for VEU-godtgørelse, så det er lettere at svare på om kursistens løn er større eller mindre end godtgørelsen
•spørgsmål om udbetaling af VEU- og befordringstilskud, når udbetalingen skal ske til virksomheden. Her er der tilføjet en hjælpetekst om, hvornår man skal svare Ja/Nej og hvornår det er relevant at få udbetalt til NemKonto knyttet til p-nummer.

Ansøgninger for korte kurser kan sendes på sidste kursusdag

Det er nu muligt at sende VEU-ansøgning på sidste kursusdag for korte kurser, i stedet for dagen efter sidste kursusdag. Det gør det muligt for os som skole at hjælpe kursister med at få udfyldt og sendt VEU-ansøgningen på sidste kursusdag.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål til VEU-ansøgning, er du som altid velkommen til at kontakte en af Learnnark Erhvervs kursussekretærer:

Jette V. Nielsen
T: 88 16 36 47
E:  jvni@learnmark.dk      

Gitte K. Bekker
T: 88 16 36 46
E:  gkb@learnmark.dk      

Jannie Lund Sørensen
T: 88 16 36 30
E:  jsn@learnmark.dk

Kilde: Styrelsen for IT og læring