Den grundlæggende lederuddannelse

DYGTIGE LEDERE PÅVIRKER BUNDLINJEN

Den grundlæggende lederuddannelse er en praksisnær lederuddannelse, som giver dig en solid værktøjskasse, du kan bruge i din daglige ledelse.

Du får styrket både faglige og personlige kompetencer inden for ledelse, hvor du bliver mere bevidst om din personlige ledelsesstil, du lærer, hvordan du motiverer dine medarbejdere, og hvordan du styrker virksomhedens produktivitet.

Uddannelsen er derfor en god investering for både dig og virksomheden!

MÅLGRUPPE

Uddannelsen er målrettet nye ledere og ledere med erfaring, som har brug for at få flere ledelsesværktøjer.

DIT UDBYTTE

Efter 13 dage på Den grundlæggende lederuddannelse har du

 • solid indsigt i din lederrolle og din rolle som personaleansvarlig
 • kompetencer til at motivere medarbejdere
 • redskaber til, hvordan du sikrer god dialog med den enkelte medarbejder og giver konstruktiv feedback
 • træning i at løse konflikter og afholde vanskelige samtaler
 • viden om, hvordan du afholder effektive møder og præsenterer et budskab
 • værktøjer til at prioritere og uddelegere arbejdsopgaver.

UNDERVISNINGSFORM

Undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer. På den måde lærer du at reflektere over din egen og andres ledelsesstil, og du får sat din egen ledelsesstil i perspektiv. Undervisningen veksler mellem oplæg, drøftelser i grupper eller plenum og praktiske øvelser.

Den grundlæggende lederuddannelse består af fem moduler, der sætter fokus på forskellige dele af ledelsesopgaven. Mellem hvert modul skal du løse en praktisk opgave, som tager udgangspunkt i din arbejdsplads. På den måde lærer du at omsætte teorien fra undervisningen til praktisk ledelse i din hverdag.

KURSUSINDHOLD
 • MODUL 1

  LEDELSE OG DET PERSONLIGE LEDERSKAB

  • Introduktion til uddannelsesforløbet
  • Fokus på dig selv som leder
  • Sæt ord på dine udfordringer og mål
  • Viden om lederrollen – teorier og begreber
  • Indsigt i planlægning, prioritering og uddelegering af opgaver
  • Viden om stressforebyggelse og stresshåndtering.

 • MODUL 2

  KOMMUNIKATION SOM LEDELSESVÆRKTØJ OG MØDELEDELSE

  • Generelt om kommunikation – hvad er det egentlig?
  • Aktiv lytning og det at fange signaler
  • Spørgeteknik og at give feedback
  • God mødeledelse, herunder strategi, planlægning og facilitering.

 • MODUL 3

  KONFLIKTHÅNDTERING OG VANSKELIGE SAMTALER

  • Konflikters natur, og hvordan de opstår
  • Konflikttrappen og forskellige former for konflikter
  • Redskaber til at håndtere og forebygge konflikter
  • Redskaber til den svære samtale og den adfærdskorrigerende samtale.

 • MODUL 4

  SITUATIONSBESTEMT LEDELSE

  • Definition af situationsbestemt ledelse
  • Lær at motivere, skabe trivsel og arbejdsglæde
  • Sådan engagerer du dine medarbejdere
  • Redskaber til at skabe handling og resultater
  • Sådan øger du effektivitet og produktivitet uden at skabe stress og dårlig trivsel.

 • MODUL 5

  FORANDRINGSLEDELSE  

  • At lede under forandring – og få medarbejderne med
  • Vigtigheden af at lytte til medarbejdernes idéer
  • Hvordan vælges de bedste idéer?
  • At skabe accept for forandringer.

  På dette sidste modul samler du op på hele uddannelsesforløbet. Du lægger en plan for hvordan du fastholder og anvender det du har lært i din hverdag.

TILMELDING OG DATO

Den grundlæggende lederuddannelse:

Den grundlæggende lederuddannelse - for ledere i industrien

Den grundlæggende lederuddannelse - for ledere i det offentlige

PRIS

AMU-målgruppen*: 2.470,00 kr. pr. person
Uden for AMU-målgruppen*: 7.704,50 kr. pr. person

VEU-GODTGØRELSE

Der ydes tilskud til løntabsgodtgørelse (VEU-godtgørelse), transport og kost/logi efter gældende regler.

AMU-målgruppen*: 11.596 kr. for 13 dage.
Uden for AMU-målgruppen*: Ingen tilskud.

STØTTE FRA KOMPETENCEFOND

Kurset kan vælges som selvvalgt uddannelse. Indbetaler din virksomhed til kompetence- og uddannelsesfond, kan der være mulighed for supplerende økonomisk refusion. IKUF giver fx mulighed for refusion af deltagerbetaling og supplerende lønrefusion op til 85% af normal løn ved selvvalgt uddannelse.

KOST OG LOGI

Du har mulighed for kost og logi jfr. AMU-lovgivningen, hvis du er i VEU-målgruppen og har mere end 60 km mellem hjem og uddannelsessted. Se flere praktiske oplysninger på learnmark.dk/praktiskomkurser

 

*AMU-målgruppen: Deltagere, hvor højeste uddannelse er på erhvervsuddannelsesniveau, eller deltagere, der har en videregående uddannelse, som ikke har været brugt de seneste fem år.

chat-boxes

Brug for hjælp?

Brug for hjælp
Elisabeth Damkjær
M:+45 4212 7212E:eda@learnmark.dk

Få hjælp og find svar på Facebook
pencil

Tilmelding

Du kan søge om optagelse på vores uddannelser på forskellige måder - få mere info her.

Optagelse
mail

Hold dig opdateret

Learnmark Horsens sender jævnligt nyhedsbreve målrettet fx virksomheder, forældre, vejledere og undervisere.

Nyhedsbreve
'