Learnmark
Efteruddannelse

AMU-forløb og virksomhedstilpassede kurser inden for industrien, bygge- og anlægsbranchen, transport, fødevarer, handel, IT, økonomi, administration og personlig udvikling.

Her kan du få styr på det praktiske, når du skal deltage i et kursus i Learnmark Efteruddannelse. 

OBS

Vær opmærksom på, at vi sender alt post digitalt til din e-boks.
Tjek din postkasse på e-boks.dk

Generelt

 • Sådan tilmelder du dig

  Beskæftigede

  Virksomheder og selvstændigt erhvervsdrivende skal tilmelde kursister via skolens hjemmeside eller på efteruddannelse.dk.

  Ansøgning om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring skal også søges digitalt via efteruddannelse.dk.

  Hvis du har behov for hjælp til den digitale tilmelding til AMU-kurser eller ansøgning om VEU-godtgørelse, er du altid velkommen til at kontakte en af kursussekretærerne ved Learnmark Efteruddannelse.

  Ledige

  Du kan reservere en plads via Learnmark Horsens' hjemmeside, pr. telefon eller e-mail, så sørger vi for den videre tilmelding.

  Vær opmærksom på, at aftale om efteruddannelse som ledig er betinget af samtykke fra din a-kasse og/eller jobcenter. 

 • Sådan finder du os

  Oversigtskort

   

  Googlekort

   

  Kørselsvejledning

  Bil - Vejlevej
  Kommer du i bil kan du parkere på en af centrets mange parkeringspladser. Der kan parkeres på de indrettede P-pladser.
  OBS til GPS: Der er indkørsel via Uraniavej.

  Bil - Strandpromenaden
  Kommer du i bil kan du parkere på en af centrets mange parkeringspladser. Der kan parkeres på de indrettede P-pladser foran og bag Learnmark Erhverv på Strandpromenaden 4C.

  Tog
  Kommer du med toget kan du stå af på Horsens Hovedbanegård, og tage en af bybusserne hertil.
  Se rutekort og køreplaner på midttrafik.dk

  Regionalruter
  Du kan også tage en regionalbus hertil.
  Du kan se alle regionalruter og deres tider på midttrafik.dk

  Cykel og knallerter
  Cykler og knallerter kan stilles ved det indrettede p-område foran hovedindgangen.

   

 • Sikkerhedsudstyr

  Indenfor brancherne er der forskellige krav til typer af arbejdstøj og værnemidler.

  Når du færdes i værkstederne, skal du have sikkerhedssko på. 

  Hvis der på kurset er krav om særligt sikkerhedsudstyr, står det i din indkaldelse.

 • Rygning

  Det er ikke tilladt at ryge på skolens område. 

 • Parkering

  Du kan holde gratis og ubegrænset i afmærkede parkeringsbåse. 

  Parkerer du uden for de afmærkede båse, kan det medføre parkeringsafgift. 

 • Kantine

  Vores kantiner har et bredt udvalg af morgenmads- og frokostretter. 

  Du kan købe kaffe/te, rundstykker, frugt, kage, håndmadder osv., eller du kan sammensætte din egen salat i salatbaren eller købe en portion af dagens ret. 

  Har du eller din virksomhed ønsker om tilkøb af kursusforplejning for et helt hold, kan du kontakte vores kursussekretærer

  Åbningstider - Vejlevej 

  Mandag - torsdag: 07:30 - 11:00 og 11:30 - 14:15

  Fredag: 07:30 - 11:00 og 11:30 - 13:00

  I uge 42, 7, påsken og uge 25, 26 og 27 kan åbningstiderne være ændrede, og vi har et mindre udvalg, end normalt.

 • IT-rygsæk

  MED EN IT-RYGSÆK FÅR DU

  • Mulighed for at få tekster fra undervisningen læst højt
  • Adgang til et bibliotek med digitale tekster, som du kan få læst højt på computeren.
  • Hjælp til at stave
  • Kendskab til, hvordan mobiltelefonen eller din tablet kan hjælpe dig med at læse og stave
  • To timers vejledning, hvor vi viser dig, hvordan du bruger IT-rygsækken


  Du skal sørge for at få fat i din IT-rygsæk, inden dit AMU-kursus begynder.

  MERE INFORMATION

  Kontakt en sekretær for mere information.

Økonomi

 • VEU-godtgørelse

  VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for arbejde, når du deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne.  

  Læs mere om VEU-godtgørelse på Borger.dk.

 • Særligt for virksomheder

  Tillægspris for særlig tilrettelæggelse

  Learnmark Efteruddannelse kan tillægge et beløb til normprisen som betaling for en særlig tilrettelæggelses- og afholdelsesform. Tillægget kan ikke overstige beløbsloftet, som er fastsat i Finansloven.

  Tillægspris for hold med færre kurister end det annoncerede minimumantal

  Learnmark Efteruddannelse kan aftale med en virksomhed, at denne betaler en tillægspris for, at institutionen gennemfører undervisningen med færre kursister end det antal kursister, der er annonceret som minimum for gennemførelse.

  Afkortning af AMU-kurser

  Learnmark Efteruddannelse kan afkorte kursustiden for deltagere på AMU-kurser, der har dokumenterede kompetencer, som svarer til nogle af AMU-kursets godkendte mål, og hvis AMU-kurset afsluttes med en centralt stillet prøve.

  Kompetencer kan eventuelt dokumenteres ved en individuel kompetencevurdering

   

   

 • Materialer

  Når du er på kursus, låner du undervisningsmaterialer som fx lærebøger og kompendier.

  Ønsker du at købe undervisningsmaterialerne, skal du aftale med din underviser.

 • Forplejning og indkvartering

  Forplejning 

  Kurserne er som udgangspunkt uden forplejning. 

  Læs mere om forplejning under punktet Kantiner på denne side. 

  Indkvartering - beskæftigede

  For at blive indkvarteret, mens du er på kursus, skal du som udgangspunkt have en samlet transport på 120 km. fra din bopæl til Learnmark Horsens og retur eller mere end 1,5 time med offentlig transport hver vej.

  Kursussekretærerne hjælper gerne med at booke indkvartering og sørge for forplejning. Vær dog opmærksom på, at der kun ydes tilskud på op til 500 kr. pr. kursist pr. døgn. Udgifter herover bliver virksomheden faktureret for.

  Learnmark Horsens har desværre ikke et skolehjem, og vi indkvarterer derfor kursister på hotel. Forventet egenbetaling er cirka 300 kr. pr. kursist pr. døgn.

  Du kan blive indkvarteret før undervisningsforløbets start, hvis det er meget besværligt for dig at rejse på selve undervisningsdagen.

  Indkvartering - ledige

  Er du ledig, skal du have bevilget indkvartering via dit lokale jobcenter, som booker og betaler for indkvartering. Spørg din jobkonsulent for yderligere info.

  Kontakt

   Kontakt gerne kursussekretærerne for flere oplysninger - find deres kontaktoplysninger her

 • Deltagerbetaling

  Deltagerbetalingen kan ses under de enkelte kurser.

  Deltagerbetalingens størrelse fastsættes hvert år i forbindelse med finansloven.

  I 2020 er deltagerbetalingen 126 kr. - 188 kr./pr. dag afhængig af kursustype.

  Videregående uddannelse

  Har du en videregående uddannelse, skal du betale fuld kursus, når du deltager i almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

  Fuld deltagerbetaling fremgår af informationerne om det enkelte kursus på learnmark.dk

  Eksempler på videregående uddannelser:

  • Universitetsuddannelse (fx cand.mag., bachelor, master, ph.d.)
  • Professionsbacheloruddannelse (fx lærer, sygeplejerske)
  • Diplomuddannelse, dvs. en uddannelse på professionsbachelorniveau gennemført på deltid
  • Erhvervsakademiuddannelse (fx el-installatør)
  • VVU (Akademiuddannelse i fx kommunikation og formidling, ledelse, økonomi og ressourcestyring)
  • Statonom og merkonom.
 • Befordringsgodtgørelse

  Har du transport mellem din bopæl og uddannelsessted, kan du få befordringstilskud til den del, der ligger ud over 24 km efter gældende regler for AMU-kurser.

  I 2020 er satsen for befordringstilskud 0,98 kr. pr. km., og du kan højst søge tilskud til 576 km pr. dag.

  Læs mere om befordringstilskud på veug.dk

 • Afmelding og udeblivelse

  Learnmark Efteruddannelse opkræver gebyr, hvis man melder afbud til et kursus.

  Du skal melde afbud så tidligt som muligt og minimum 5 hverdage før kursusstart.

  Ved udeblivelse fra uddannelsens første dag betales

  • 2.500 kr. for kurser med en varighed til og med37 lektioner
  • 3.500 kr. for kurser med en varighed på mere end 37 lektioner.


  Ved framelding mindre end en uge før uddannelsens første dag betales

  • 1.500 kr. for kurser med en varighed til og med37 lektioner
  • 2.500 kr. for kurser med en varighed på mere end 37 lektioner.

   

  Gebyret bortfalder, hvis kursuspladsen overdrages til en anden, eller hvis arbejdsgiveren kan dokumentere, at udeblivelse eller framelding skyldes forhold i medarbejderens ansættelsesforhold.

   

   

   

chat-boxes

Brug for hjælp?

Brug for hjælp
Elisabeth Damkjær
M:+45 4212 7212E:eda@learnmark.dk

Få hjælp og find svar på Facebook
pencil

Se alle vores kurser

Få et overblik over alle de kurser, du kan vælge mellem på Learnmark Efteruddannelse.

Kurser
mail

Hold dig opdateret

Learnmark Horsens sender jævnligt nyhedsbreve målrettet fx virksomheder, forældre, vejledere og undervisere.

Nyhedsbreve