Adgangskrav

For at blive optaget på Learnmark Gymnasium HHX skal du være anset for uddannelsesparat i forhold til gymnasiale uddannelser.

At være uddannelsesparat vil sige, at du har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, som er nødvendige for at gennemføre en gymnasial uddannelse.

At være uddannelsesparat vil sige, at du har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, som er nødvendige for at gennemføre en gymnasial uddannelse.   

Du skal have

  • afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse.
  • søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.
  • aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler.
  • modtaget 2 - 4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk. Har du haft det som valgfag, skal du altid have aflagt prøve. Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget er blevet trukket for dig.
  • en udfyldt uddannelsesplan og må ikke være indstillet til optagelsesprøve af skolen eller UU-vejlederen. I planen skal nævnes mindst et uddannelsesønske sammen med ønske om a) studieretning, b) 2. fremmedsprog.

Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse. Prøverne kan du aflægge enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasse-prøve. 

Opfylder du ikke de ovenstående krav, har du mulighed for at søge om optagelse efter konkret vurdering. Det er i så fald rektor for Learnmark Gymnasium HHX, der afgør, om du kan optages, eventuelt efter en vurdering af din uddannelsesparathed. 

Mangler du en eller flere af de obligatoriske prøver, skal du altid vurderes på din uddannelsesparathed på det faglige niveau.

Kontakt en studievejleder

Nicolai Reinholt Lerche

Studievejleder/Underviser

Learnmark Gymnasium HHX
M: 4212 7271 E: nrl@learnmark.dk

Online vejledning
chat-boxes

Brug for hjælp?

Brug for hjælp
Elisabeth Damkjær
M:4212 7212E:eda@learnmark.dk

Få hjælp og find svar på Facebook
pencil

Tilmelding

Du kan søge om optagelse på vores uddannelser på forskellige måder - få mere info her.

Optagelse
mail

Hold dig opdateret

Learnmark Horsens sender jævnligt nyhedsbreve målrettet fx virksomheder, forældre, vejledere og undervisere.

Nyhedsbreve
'