Kontorassistent

Som kontorelev skal du være god til at koncentrere dig om dine arbejdsopgaver, for der sker rigtigt meget omkring dig, når du arbejder på et kontor. Du skal også kunne lide at have kontakt med fx kunder, og du skal være glad for at servicere og hjælpe andre. Jobbet foregår typisk foran en computer i længere tid ad gangen, og du bruger IT til stort set alle opgaver. Derfor skal du have lyst til hele tiden at dygtiggøre dig i forskellige IT-programmer. Du skal kunne både skrive og tale korrekt dansk, og i nogle virksomheder skal du også kunne klare dig på andre sprog.

JOBMULIGHEDER

Alle virksomheder har administrative funktioner i større eller mindre omfang, så der findes kontoruddannede både i store produktionsvirksomheder, i handelsvirksomheder og hos fx ejendomsmæglere eller håndværksfirmaer.

ARBEJDSOPGAVER

Det er meget forskelligt, hvilke administrative opgaver der er i de enkelte virksomheder. Nogle steder arbejder du med mange forskellige administrative opgaver, mens du i andre virksomheder bliver specialiseret inden for fx HR, løn eller økonomi.

ADGANGSKRAV

ELEVPLADS / HOVEDFORLØB

Hovedforløbet varer to år, hvor du er elev i en virksomhed. De første tre måneder regnes som prøvetid, hvor du og den virksomhed, du er elev i, kan se hinanden an.

Skoleophold

Du er elev i to år, og din elevtid veksler mellem undervisning på en erhvervsskole og arbejdet som elev i en virksomhed. Du vil typisk skulle på skole i 7-11 uger inklusiv den afsluttende fagprøve. Skoleopholdene er målrettet specialet administration og indeholder 3 ugers obligatoriske specialefag i administrative planlægnings- og styringsværktøjer. Herudover vælger virksomhed og elev yderligere 3-7 ugers undervisning inden for disse emner:

  • Kommunikation
  • Præsentationsteknik
  • Regnskab og økonomi
  • It-værktøjer.

ELEVLØN

Er du elev, skal dine løn- og ansættelsesforhold følge en af de overenskomster, som HK har indgået med arbejdsgiversiden. Det gælder også, selvom virksomhedens øvrige ansatte ikke følger overenskomsten. Det betyder, at du som elev har ret til fx pension, hvis du er over 20 år, og feriefridage.

Som afslutning på din uddannelse skal du skrive en fagprøve, hvor du skal vise, hvad du har lært i din to-årige elevtid. Du skal formulere en problemstilling, fastsætte et mål samt planlægge og aflevere opgaven inden du kan afslutte din uddannelse.

*Gældende pr. 1. august 2019 - med forbehold for ændringer.

chat-boxes

Brug for hjælp?

Brug for hjælp
Lars Henrik Poulsen
M:4212 7231E:lhp@learnmark.dk

Få hjælp og find svar på Facebook
pencil

Tilmelding

Du kan søge om optagelse på vores uddannelser på forskellige måder - få mere info her.

Optagelse
mail

Hold dig opdateret

Learnmark Horsens sender jævnligt nyhedsbreve målrettet fx virksomheder, forældre, vejledere og undervisere.

Nyhedsbreve
'