LÆGESEKRETÆR

Alle lægesekretærer skal kunne både skrive og tale korrekt dansk, og nogle opgaver på sygehusene kræver, at du også skal kunne klare dig på andre sprog. En lægesekretær bruger IT til stort set alle opgaver, så du skal have lyst til hele tiden at dygtiggøre dig i forskellige IT-programmer til fx registrering af patientdata og journalisering.

Lægesekretæren er tæt på patienter og borgere i deres møde med sundhedsvæsenet. Det er derfor vigtigt, at du er omhyggelig og præcis i arbejdet med patientdata, at du er imødekommende, serviceminded og god til at tale med mange forskellige mennesker. Du skal være god til at koncentrere dig om dine arbejdsopgaver, for der sker rigtigt meget omkring dig, når du arbejder på et sygehus eller i en lægepraksis.

OBS: Uddannelsen til lægesekretær nedlægges fra august 2022. Uddannelsen erstattes af den nye erhvervsakademiuddannelse Sundhedsadministrativ koordinator, der udbydes af professionshøjskolerne fra juli 2021

JOBMULIGHEDER

Når du er færdiguddannet, arbejder du typisk med koordination af patientforløb, journalisering, skriftlig og mundtlig kommunikation og IT-baseret administration.

ARBEJDSOPGAVER

På specialet lægesekretær lærer du om administration i lægepraksis, på sygehuse og andre sundhedsfaglige organisationer. Du lærer at sætte dine evner og din person i spil i forhold til den høje faglighed, vi forventer af vores sundhedssystem. Specialet gør dig i stand til selvstændigt at bevæge dig rundt mellem opgaver inden for sundhedsadministration, sygdomslære, kommunikation og digitalisering. Efter uddannelsen arbejder lægesekretærer typisk på et offentligt eller privat sygehus eller som sekretær i en lægepraksis.

ADGANGSKRAV

ELEVPLADS / HOVEDFORLØB

Hovedforløbet varer to år, hvor du er elev i en virksomhed. De første tre måneder regnes som prøvetid, hvor du og den virksomhed, du er elev i, kan se hinanden an.

Skoleophold

Du er elev i to år, og din elevtid veksler mellem undervisning på en erhvervsskole (cirka 15 uger) og arbejdet som elev i en virksomhed. De 9 ugers bundne specialefag ligger fast på forhånd. Herefter vælger du og virksomheden, hvilke valgfrie specialefag du skal følge i de resterende uger. De valgfrie specialefag sikrer, at du får en relevant profil i forhold til virksomheden og i forhold til dine fremtidsplaner. 

ELEVLØN

Er du elev, skal dine løn- og ansættelsesforhold følge en af de overenskomster, som HK har indgået med arbejdsgiversiden. Det gælder også, selvom virksomhedens øvrige ansatte ikke følger overenskomsten. Det betyder, at du som elev har ret til fx pension, hvis du er over 20 år, og feriefridage.

Inden du er færdigudlært som lægesekretær skal du lave en
fagprøve. Den arbejder du med på det sidste skoleophold, og
fagprøven bliver afsluttet med en eksamen.

Illustration: Sorte citationstegn
chat-boxes

Brug for hjælp?

Brug for hjælp
Lars Henrik Poulsen
M:+45 4212 7231E:lhp@learnmark.dk

Få hjælp og find svar på Facebook
pencil

Tilmelding

Du kan søge om optagelse på vores uddannelser på forskellige måder - få mere info her.

Optagelse
mail

Hold dig opdateret

Learnmark Horsens sender jævnligt nyhedsbreve målrettet fx virksomheder, forældre, vejledere og undervisere.

Nyhedsbreve
'