Hvor lang tid tager en erhvervsuddannelse, og hvordan søger jeg en elevplads?

På Learnmark Tech har du mulighed for at vælge imellem 26 fremtidssikrede erhvervsuddannelser. Du kan starte på en erhvervsuddannelse indenfor byggeri, transport, teknologi og fødevarer. Få styr på de mest generelle spørgsmål om erhvervsuddannelser, og få svar på fx adgangskravene, hvordan du søger en elevplads, hvad grundforløb 1 er og hvor lang tid en erhvervsuddannelse tager.

 • Hvor lang tid tager en erhvervsuddannelse?

  En erhvervsuddannelse på Learnmark Tech tager cirka 4-5 år. Du kan se en oversigt over uddannelsernes opbygning og varighed her

 • Kan jeg læse videre med en erhvervsuddannelse?

  Med en erhvervsuddannelse fra Learnmark Tech har du mange fremtidsmuligheder. Du kan Du kan

  • få job som svend i en virksomhed
  • starte din egen virksomhed
  • arbejde i udlandet
  • læse videre.

  Hvis du gerne vil læse videre efter din erhvervsuddannelse kan du søge optagelse på en videregående uddannelse. Du kan blandt andet søge en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbachelor.

  Læs mere om dine fremtidsmuligheder med en erhvervsuddannelse her

 • Hvad er adgangskravene til en erhvervsuddannelse?

  9. eller 10. klasse - start på grundforløb 1

  Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, eller begynder du på erhvervsuddannelsen inden den 1. september året efter, du har afsluttet 9. eller 10. klasse, skal du begynde på grundforløb 1 (GF1). 

  Hvis du har påbegyndt en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du starte direkte på grundforløb 2 (GF2).

  Opfylder du ikke adgangskravet om mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve*, kan du enten vælge EUD10 eller tilmelde dig forberedende forløb på Horsens HF og VUC.

  * Fra august 2019 skal du have bestået afgangsprøven fra 9. klasse + have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Dette gælder for elever, der har aflagt afgangsprøve i juni 2018 og frem.

  Adgangskravet om mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve bortfalder, hvis du har en påbegyndt uddannelsesaftale og vælger at starte direkte på GF2. 

  Under 25 år - start på grundforløb 2

  Er du under 25 år, og har du afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, skal du begynde din erhvervsuddannelse på grundforløb 2 (GF2). 

  Når du starter din erhvervsuddannelse med GF2, skal du vælge den erhvervsuddannelse, du vil uddanne dig indenfor. 

  Opfylder du ikke adgangskravet om mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve*, kan du tilmelde dig et EUD-forberedende forløb på Horsens HF og VUC.

  * Fra august 2019 skal du have bestået afgangsprøven fra 9. klasse + have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Dette gælder for afgangsprøver aflagt i juni 2018 og frem.

  Adgangskravet om mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve bortfalder, hvis du har påbegyndt en uddannelsesaftale, inden du starter på GF2.

 • Hvad er grundforløb 1 (GF1)?

  GF1 er inddelt i 10 moduler, som hver varer to uger:

  • Introforløb - intro til skolen, erhvervslivet og sociale aktiviteter, der ryster holdet sammen
  • Otte projekter
  • Innovativ grundforløbsprøve - sæt alt det, du har lært, i spil og løs en fagligt rettet og innovativ opgave.

  I alle 10 moduler arbejder du teoretisk og praktisk, hvor du blandt andet lærer om forskellige materialer, arbejdsmetoder, sikkerhed og arbejdsmiljø inden for teknologi, byggeri, transport og hotel og restaurant.

  Du kan læse mere om GF1 her

 • Hvad er grundforløb 2 (GF2)?

  På GF2 specialiserer du dig inden for den uddannelse, du har valgt. Her lærer du den nødvendige teori og det gode håndværk, så du er godt forberedt til hovedforløbet, hvor du skal i praktik. GF2 varer 20 uger (½ år).

  Læs mere om GF2 her

 • Får jeg løn under en erhvervsuddannelse?

  Du får lærlingeløn fra den dag, du har en uddannelsesaftale, uanset om du begynder i praktik eller med skoleophold. Lønnen afhænger af den overenskomst, der er på området. Begyndelseslønnen er typisk på omkring 8.500 - 10.000 kroner om måneden.
  Hvis du starter på grundforløbet uden en uddannelsesaftale får du ikke løn i den første skoleperiode. Er du over 18 år, har du mulighed for at søge SU.

  Få mere information omkring din økonomi på en erhvervsuddannelse her

 • Hvordan søger jeg læreplads?

  Efter grundforløb 2 (GF2) fortsætter du i hovedforløbet, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.På grundforløbet får du undervisning i praktikpladssøgning, og du kan få hjælp af din kontaktlærer.
  Du kan søge en praktikplads ved at

  • svare på et jobopslag, du har set i fx avisen, på Facebook, skolens hjemmeside eller praktikpladsen.dk
  • sende eller personligt aflevere en uopfordret ansøgning
  • du selv annoncerer på fx Facebook eller i avisen.
  • Mange virksomheder foretrækker, at ansøgerne selv møder op i virksomheden, fordi det viser initiativ og gåpåmod.

  Læs mere om hvordan du søger læreplads her

 • Hvad tjener man når man er færdiguddannet?

  Du kan se startlønnen for de forskellige erhvervsuddannelser på uddannelsernes sider. Du kan finde alle uddannelserne her

 • Kan jeg få hjælp til at skrive en ansøgning?

  Ja, du kan få hjælp til at skrive en ansøgning på gf2dansk.dk/ansoegning/

 • Hvad er overgangskrav?

  Overgangskrav er krav om, at du skal have bestået fag på et bestemt niveau for at kunne fortsætte på hovedforløbet.

  >> Download oversigt over overgangskravene til uddannelserne (pdf)

Hvad kan jeg blive med EUX-Tech?

På Learnmark Tech har du mulighed for at tage en EUX-Tech, hvor du både bliver faglært håndværker og student. Få svar på det mest generelle spørgsmål om EUX-Tech, og læs mere om, hvad en EUX-uddannelse er, adgangskravene, og dine fremtidsmuligheder med en EUX-Tech.

 • Hvad er EUX?

  EUX er en ungdomsuddannelse, hvor du bliver både faglært håndværker og student på én gang/hvor du kombinerer din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen.

 • Hvad er adgangskravene til EUX?

  For at starte på grundforløb 1 (GF1) skal du opfylde adgangskravene. Du skal 

  • have afsluttet 9. eller 10. klasse eller have modtaget tilsvarende undervisning*
  • have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve
  • være vurderet uddannelsesparat til erhvervsuddannelse.

  * Fra august 2019 skal du have bestået afgangsprøven fra 9. eller 10. klasse + have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.

  Læs mere om, hvordan du kan starte på en EUX-uddannelse her

 • Hvad kan jeg blive med en EUX?

  Med en EUX-uddannelse kan du både arbejde som faglært håndværker, eller vælge at læse videre på en videregående uddannelse.

  Læs mere om dine mange muligheder her 

 • Hvilke fag har man på EUX?

  EUX-uddannelsen indeholder gymnasiale fag og niveauer, der svarer i omfang til en 2-årig gymnasial uddannelse (ug.dk). Du har dine gymnasiale fag på uddannelsens hovedforløb.

  På a
  lle EUX-uddannelser skal du have
  - Dansk A, Matematik B*, Engelsk B, Fysik B, Kemi C, Byggeteknologi B, Teknikfag – byggeri og energi B
  (*kan løftes til A via valgfag. Det er fx et krav ved ingeniørstudierne)

  EUX-Brolægger, EUX-Murer, EUX-Struktør, EUX-stenhugger og EUX-Tømrer:
  - Byggeteknologi B, Teknikfag - byggeri og energi B

  EUX-industritekniker og EUX-smed:
  - Teknikfag A

 • Hvor lang tid tager en EUX?

  EUX-uddannelsen varer mellem 4 år og 7 måneder - 5 år.

  Uddannelsen består af et grundforløb 1 (½ år) og grundforløb 2 (½ år) og et hovedforløb.

  Hovedforløbet varer mellem 3 år og 7 måneder - 4 år, hvor du veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

 • Hvordan søger jeg en læreplads?

  Efter grundforløb 2 (GF2) fortsætter du i hovedforløbet, som veksler mellem praktik i en virksomhed og skoleophold.

  Du kan finde ledige praktikpladser ved at

  • svare på et jobopslag, du har set i fx avisen, på Facebook, skolens hjemmeside eller praktikpladsen.dk
  • sende eller personligt aflevere en uopfordret ansøgning
  • du selv annoncerer på fx Facebook eller i avisen.

  Mange virksomheder foretrækker, at ansøgerne selv møder op i virksomheden, fordi det viser initiativ og gåpåmod. På grundforløbet får du undervisning i praktikpladsøgning, og du kan få hjælp af din kontaktlærer.

  Læs mere om hvordan du søger en læreplads her

 • Kan jeg læse videre med en EUX-tech?

  Med en EUX-uddannelse har du mulighed for at fortsætte på en videregående uddannelse.
  Med en EUX inden for bygge og anlæg kan du fx læse videre til bygningskonstruktør, arkitekt eller diplomingeniør.
  Med en EUX inden for teknologi kan du fx læse videre til produktionsteknolog, maskinmester eller diplomingeniør.

  Læs mere om dine mange muligheder med en EUX-Tech her 

 • Er det svært at finde en læreplads som EUX'er?

  Som EUX'er skal du finde en læreplads efter grundforløb 2 (GF2).

  Fra august 2020 er EUX-uddannelsen inden for bygge og anlæg forlænget med 6 måneder, så du i alt er skiftevis i lære i virksomhed og på hovedforløb i 3 år og 7 måneder - 4 år.

  Denne forlængelse er udelukkende praktik, hvorfor forskellen mellem EUD og EUX i forhold til praktiktid i virksomhed nu er minimal. Formålet med denne forlængelse er, at det skal blive lettere at finde en læreplads.

  Vi har på Learnmark Tech ikke nogen EUX'ere, der ikke får læreplads. Nogle er kortvarigt i skolepraktik, men de får typisk ret hurtigt en læreplads.

 • Er der mange lektier på EUX?

  På EUX skal du have gymnasiefag på C-, B- og A-niveau.

  Det vil sige, at niveauerne er præcis de samme som på de øvrige gymnasiale uddannelser.

  Lærerne, der underviser i gymnasiefagene på EUX, er fra Learnmark Gymnasium HTX, og det er typisk også herfra, at fagene på EUX er hentet.

  Du skal altså forvente lektier og afleveringer i de enkelte fag på niveau med de øvrige gymnasiale ungdomsuddannelser.

  Da eleverne på EUX har færre gymnasiefag ad gangen, vil den samlede lektiebyrde ikke være helt så stor.

  Den studiekompetence, du opnår på en EUX-uddannelse, svarer i omfang til 2 år – altså til en HF-uddannelse.

  Så forvent daglige lektier i gymnasiefagene – samt afleveringer i fagene hen over et forløb.

Hvad er EUV, og hvem kan starte på EUV?

På Learnmark Tech kan du tage en EUV, som er erhvervsuddannelse for voksne. Få styr på adgangskravene til EUV og hvor lang tid uddannelsen tager.

 • Hvad er EUV?

  En EUV er for dig, som er over 25 år og drømmer om, at blive faglært. Læs mere om EUV på Learnmark Tech her
  EUV er en forkortelse for 'erhvervsuddannelse for voksne'.

 • Hvad er adgangskravene til EUV?

  Når du henvender dig til skolen med et ønske at tage en specifik uddannelse, bliver du realkompetencevurderet af undervisere inden for din ønskede uddannelse.

  Realkompetencevurderingen kan være en samtale og praktiske og teoretiske prøver, og den skal synliggøre det, du allerede kan og dine erfaringer inden for faget. Efter realkompetencevurderingen får du lavet en uddannelsesplan, som viser, hvor meget merit du kan få, og dermed hvor meget skolegang og evt. praktisk erfaring du mangler, før du kan blive faglært.

  Kontakt en studievejleder

 • Hvor lang tid tager en EUV?

  En EUV består typisk af et grundforløb, der varer fra 0 - 20 uger, og et hovedforløb, der varierer i længde afhængig af dine erfaringer og tidligere skolegang. Hovedforløbet veksler mellem skoleophold og praktik. En EUV tager cirka 2-3 år alt efter din tidligere uddannelse og relevant erhvervserfaring.

  Kontakt studievejleder Lise Liin for at få mere information.

Har du flere spørgsmål til uddannelserne på Learnmark Tech?
Kontakt en studievejleder, eller skriv til os på Facebook

Kontakt
Illustration: Spørgsmålstegn
chat-boxes

Brug for hjælp?

Brug for hjælp
Lise Liin
M:+45 4212 7327E:lil@learnmark.dk

Få hjælp og find svar på Facebook
pencil

Tilmelding

Du kan søge om optagelse på vores uddannelser på forskellige måder - få mere info her.

Optagelse
mail

Hold dig opdateret

Learnmark Horsens sender jævnligt nyhedsbreve målrettet fx virksomheder, forældre, vejledere og undervisere.

Nyhedsbreve
'