Karrierelæring

Et redskab til at hjælpe unge gennem deres uddannelsesvalgproces

KARRIERELÆRING

Karrierelæringsmodellen er en god ramme til at kvalificere de forskellige undervisnings- og vejledningsaktiviteter, så elevernes udbytte bliver større, og de opnår en større valgkompetence forud for valg af ungdomsuddannelse.

Karrierelæringsmodellen nedenfor er udviklet af den britiske læringsforsker Bill Law og er tænkt som et redskab til at hjælpe unge gennem deres uddannelsesvalgproces.

FILM

Se hvordan du kan bruge Karrierelæring i din undervisning og som en del af faget "Uddannelse & Job".

Samarbejde mellem forældre, uddannelser, skole, vejledning og virksomheder er altafgørende for at få karrierelæring til at lykkes.

Illustration: Sorte citationstegn

Sådan kombinerer du karrierelæring med vores uddannelse- og jobaktiviteter

JEG OPDAGER

Deltagelse i en elev-aktivitet fx Det rullende Learnmark eller oplæg

Tænk aktiviteterne i dette katalog ind som en aktiv del af din undervisning – uanset om det er i fx matematik, engelsk eller uddannelse og job.


JEG ORDNER

Efterbehandling efter én aktivitet

Efter en undervisnings- eller vejledningsaktivitet kan eleven arbejde med nedenstående spørgsmål.

Forslag til spørgsmål

 • Hvad overraskede dig, og hvad var som forventet i den aktivitet, du lige har deltaget i?
 • Hvordan passer aktivitetens arbejdsmetoder til den måde, du bedst kan lide at arbejde på?
 • Deltog du i undervisningen på en anden måde, end du plejer?
 • Lærte du det, du forventede? Begrund dit svar.
 • Hvordan passede aktivitetens sværhedsgrad til dig?
 • Hvad fortalte Learnmark-eleverne om deres uddannelse?
 • Hvad synes Learnmark-eleverne, er det mest interessante og udfordrende i deres uddannelse?
 • Hvad lærte du om uddannelsen og dig selv?
 • Beskriv en situation fra aktiviteten, som du husker
  særligt godt.
 • Er der noget, du gerne vil vide om uddannelsen,
  som du ikke har fået svar på?

Opgave
Eleverne kan gøre det som fx en skriftlig refleksionsopgave, en mundtlig refleksionsopgave, hvor de enten filmer sig selv eller debatterer i grupper.

JEG FOKUSERER

Efterbehandling efter en/flere aktiviteter

Efter flere undervisnings- eller vejledningsaktiviteter er det en god idé at lade eleverne sætte de forskellige aktiviteter i forhold til hinanden.

Forslag til spørgsmål

 • Hvilke forskelle og ligheder er der på de forskellige aktiviteter, du har været igennem?
 • Hvilke forskelle og ligheder er der på de forskellige uddannelser, du har mødt?
 • Hvilke forskelle og ligheder er der i arbejdsmetoderne på de forskellige uddannelser?

Opgave
Eleverne kan gøre det som fx en skriftlig refleksionsopgave, en mundtlig refleksionsopgave, hvor de enten filmer sig selv eller debatterer i grupper.


JEG FORSTÅR

Forberedelse af kommende undervisnings- og vejledningsaktiviteter

Lad eleverne bruge erfaringerne fra afviklede undervisnings- og vejledningsaktiviteter som forberedelse til fx åbent hus-arrangementer/infomøder, brobygning, speeddating eller uddannelsesmesse.

Ud fra karrierelæringstrinene at ordne og at fokusere kan eleverne forberede uddybende spørgsmål, som de gerne vil have svar på til de kommende undervisnings- og vejledningsaktiviteter.

TIP: Vis filmen om, hvorfor karrierelæring er vigtig til dine elever og forældre.

Karrierelæring for elever og forældre
Illustration: Sorte citationstegn

FORBEREDELSE TIL UNDERVISEREN

karrierelæring - en del af undervisningen

Eleverne får det bedste udbytte af dette katalogs og øvrige undervisnings- og vejledningsaktiviteter, hvis de tænkes ind i en større sammenhæng. Det kan fx være et undervisningsforløb i et fag eller i uddannelse- og jobundervisningen.

1. inddrag en aktivitet ind i undervisningen
Kontakt os gerne, hvis du har brug for en dialog om, hvordan du aktivt kan inddrage en eller flere undervisnings- og vejledningsaktiviteter i din undervisning.

2. mål med aktiviteten
Fortæl eleverne, hvilken undervisnings- eller vejledningsaktivitet de skal deltage i – tag evt. udgangspunkt i beskrivelserne i dette katalog, og forklar dem målet med aktiviteten.

3. Forventningsafstemning
Giv eleverne tid til at reflektere over disse spørgsmål og diskutér dem evt. kort i klassen

 • Hvad forventer du af den kommende aktivitet?
 • Hvilke arbejdsmetoder forventer du at bruge?
 • Hvad forventer du at lære?
 • Hvor svært tror du, det bliver?
chat-boxes

Brug for hjælp?

Brug for hjælp
Elisabeth Damkjær
M:+45 4212 7212E:eda@learnmark.dk

Få hjælp og find svar på Facebook
pencil

Tilmelding

Du kan søge om optagelse på vores uddannelser på forskellige måder - få mere info her.

Optagelse
mail

Hold dig opdateret

Learnmark Horsens sender jævnligt nyhedsbreve målrettet fx virksomheder, forældre, vejledere og undervisere.

Nyhedsbreve
'